OBOS är en av vinnarna i tävlingen på Bergsäter – nu väntas 37 nya bostäder

Radhusbebyggelse i trä, uppbruten i volymer för att låta landskapsrummet flöda in mellan byggnaderna. Det är vad det vinnande förslaget för två av tomterna på Bergsäter presenterar. Nu står det klart att OBOS Sverige tillsammans med Kaminsky Arkitektur ska vara med i Ulricehamns fortsatta bostadsutveckling.

Trähus med stående panel vid ett parkstråk med blomstrande ytor på vardera sida.

För ett år sedan bjöd Ulricehamns kommun in till en markanvisningstävling för tre byggrätter i det nya bostadsområdet Bergsäter i sydöstra delen av Ulricehamn. Nu har OBOS utsetts till vinnare för en av dem.

– Vi är väldigt glada över att gå vidare med OBOS. De är en stark aktör som vi känner oss trygga med, säger Angelica Härnstrand, mark- och exploateringsingenjör på Ulricehamns kommun.

Det 12 890 kvadratmeter stora området är beläget intill parkstråket och består av fastigheterna Trattkantarellen 1 och Stensoppen 1. Här planerar OBOS att utveckla 37 bostäder i samklang med närmiljön.

– Vi efterfrågade tävlingsbidrag av hög kvalitet med fokus på arkitektur, hållbarhet och landskap vilket OBOS tillsammans med Kaminsky levererade. Det vinnande förslaget utvecklar våra ambitioner för platsen, säger Rebecka Engvall, stadsarkitekt på Ulricehamns kommun.

Trä och återbrukat tegel är material som presenteras i förslaget. Ytor för barnen att leka på, som harmoniserar med den naturliga omgivningen, finns också med. Taken ska förses med solceller och cykelparkeringar ska ta form intill husen för att främja grön mobilitet.

– Vi är otroligt glada över att få förtroendet att utveckla Ulricehamn. Med nästan hundra års erfarenhet av att bygga bostäder ser vi fram emot att skapa ett tryggt, trivsamt och inkluderande kvarter som möjliggör möten mellan boende och grannar, säger Joakim Henriksson, VD på OBOS Sverige.

Publicerat av Elin Ohlsson den 11 januari 2024, senast ändrad den 10 januari 2024

Kontakt