Nyheter i korthet från kommunfullmäktige 29 februari

Politiska handlingar och ordförandeklubba.

Nya regler för att få fler lärlingsplatser

Kommunfullmäktige säger ja till att ändra hur Ulricehamns kommun gör upphandlingar. Syftet är att det ska bli lättare för elever på Tingsholmsgymnasiets yrkesprogram att få lärlingsplats och arbetsplatsförlagt lärande. Beslutet är att Ulricehamns kommun ska ställa krav i lämpliga upphandlingar att företaget i fråga ska ha dialog med Tingsholmsgymnasiet gällande lärlingsplatser och plats för arbetsplatsförlagt lärande. Bakgrunden till beslutet är en motion från vänsterpartisten Dan Ljung.

Underlag och handlingar i ärendet (pdf)

Vattentjänstplan ut på samråd

Kommunfullmäktige beslutar att en ny vattentjänstplan går ut för samråd. Syftet med vattentjänstplanen är att säkerställa invånarnas tillgång på vatten och avlopp på lång sikt samtidigt som man tar hänsyn till klimatet och dess förändringar över tid. Planen innehåller till exempel en beskrivning av hur vatten och avlopp fungerar vid skyfall. Bakgrunden till att planen upprättas och går ut på samråd är en lagändring som säger att kommuner ska ha en aktuell vattentjänstplan.

Underlag och handlingar i ärendet (pdf)

Telefonkiosk i nytt kulturhus ska utredas

Kommunfullmäktige avslår motionen om att placera ut den gamla telefonkiosken som stått på Järnvägstorget. Det görs med hänvisning dels till att den delen av Storgatan ska byggas om, dels till risken för skadegörelse. Men samtidigt skickar politikerna med ett uppdrag till förvaltningen att undersöka möjligheten att placera telefonkiosken i det nya kulturhuset och använda den till exempel till en infobox. Motionen kommer från Jan-Henric Henningson (SD).

Underlag och handlingar i ärendet (pdf)

Nej till utomhusgym på Lassalyckan

Kommunfullmäktige säger nej till motionen om ett väl utrustat utomhusgym på Lassalyckan med hänvisning till att utegymmet i Ulricaparken har renoverats och uppgraderats.
Motionen kommer från Jan-Henric Henningson (SD). Han skriver i sin motion att utegymmet vid Ulricaparken ofta inte används för seriös träning utan mer som en förlängning av lekplatsen som finns bredvid. Därför vore det bättre att ha ett välutrustat utegym vid friluftsområdet Lassalyckan där chansen är större att det används som det är tänkt. I svaret på motionen går det bland annat att läsa att gymmet vid Ulricaparken varit välanvänt. Därför har man renoverat och uppgraderat det. Denna renovering utgick från en undersökning där gymmets användare fått svara på frågor om vad de vill med gymmet.

Underlag och handlingar i ärendet (pdf)

Övriga beslut av kommunfullmäktige

  • Kommunfullmäktige bestämmer att nytt tak, ny limit, på kommunens koncernkonto för Ulricehamns energi AB ska vara 415 miljoner kronor och för Ulricehamns energi elnät AB ska vara 60 miljoner kronor.
  • Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för Tolkförmedling Väst och lägger den till handlingarna.
  • Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplanen, driftbudgeten och investeringsbudgeten för år 2024 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
  • Kommunfullmäktige godkänner ny förbundsordning för Sjuhärads samordningsförbund.
  • Kommunfullmäktige antar reglemente för överförmyndaren.
  • Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning som ersätter den tidigare.
  • Kommunfullmäktige avslår en motion om barnomsorg på obekväm tid. Det görs med hänvisning till att det inte har märkts av någon markant ökning av behovet.

Underlag och handlingar i ärendet (pdf)

 

Publicerat av Anders Rosenberg den 29 februari 2024, senast ändrad den 29 februari 2024 av Eva Wallin