Nominerade byggnader till Årets hus 2023

Varje år sedan 1994 har priset Årets hus delats ut till den byggherre som under det gångna året mest framgångsrikt visat prov på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och/eller kulturhistorisk hänsyn vid uppförande, ombyggnad, tillbyggnad, restaurering eller renovering i Ulricehamns kommun. Under nomineringsperioden har vi fått in tre nomineringar. Vinnaren utses av en kommitté i april.

Tingsholm 9

Byggnad i rostfärgad plåt.

Byggherre

Lars Larsson.

Motivering

Jag tycker att huset visar på ett långsiktigt hållbart perspektiv eftersom man valt lite mer ovanliga material som är underhållsfria och kostnadseffektiva över tid. Har även en spännande arkitektur som utmanar omgivningen. Cortenplåt på fasaden, solceller och stort ljusinsläpp på taket. Andrew Worsley, arkitekt på Arkitektbyrån Design, om utformningen:

– Härmed inleds en ny fas i byggnadens livscykel som ett personligt och samtida hem med mängder av unika kvaliteter. Den återbrukade byggnaden har skräddarsytts både utvändigt och invändigt med industriell känsla efter beställarens önskemål.

Gula villan

Gul trävilla med vita detaljer.

Byggherre

Hanssons Hus.

Motivering

Byggnaden är tillsammans med ”Tingshuset” ett välkänt minnesmärke och en känd punkt i det centrala Ulricehamn. Den är från den tid som nutida kommunpolitiker vill bevara i kärnan av staden. Den renovering och ombyggnad som har gjorts, har gjorts på ett sätt som inte förändrat byggnadens karaktär, utan återställt husets yttre i det skick som det var tänkt att ha när det byggdes, samtidigt som man har lyckats erbjuda fullt moderna bostäder innanför ytterväggarna.

Tönnebo

Vitt trähus med grå detaljer.

Byggherre

Håkanson Bygg.

Motivering

Vi har tagit fram gamla byggnadstraditioner med veranda och snickarglädje, som vi även har runt entrén och pilastrar i fasaden. Vi har installerat och återanvänt gammal kakelugn i vardagsrummet i första hand som en trivselfaktor men kan också vara ett mycket bra värme- och energitillskott. Vi har installerat frånluftvärmepump NIBE F730 som förser huset med värme, varmvatten och ventilation. Huset är välisolerat med mycket tätt klimatskal.

Publicerat av Elin Ohlsson den 20 mars 2024, senast ändrad den 20 mars 2024