Ulricehamn får fortsatt högt betyg i rankingen om företagsklimatet

Idag släppte Sveriges kommuner och regioner resultatet av sin årliga undersökning om det lokala företagsklimatet. Ulricehamn hamnar på plats 147 bland Sveriges rankade kommuner.

Kommunchef vid Åsunden i Ulricehamn

– Vi hoppar ner några steg i rankingen från förra året, men vårt betyg är fortsatt högt. När vi tittar på vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre, är det betygen och inte rankingen som är det viktiga. Det känns glädjande att företagarna är nöjda med vår service, men vi har också områden vi behöver bli bättre inom, Gustaf Olsson, kommunchef.

Undersökningen är en kvalitetsmätning av vår myndighetsutövning gentemot våra lokala företagare. I år har vi rankats inom bygglov, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll. Inom dessa områden har företagarna i Ulricehamn fått svara på frågor om information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Betygsskalan går från 0 till 100, där ett värde lägre än 62 är lågt, 62 till 69 är godkänt, 70 till 79 är högt och 80 eller mer är mycket högt. Totalt landar vi på 72.

– Nationellt har företagsklimatet stabiliserats sedan förra året. Hos oss ser vi en minskning från 74 till 72, men för bara några år sedan låg vi på en nivå som endast var godkänd. Nu tar vi sikte på att jobba vidare mot ett fortsatt högt betyg och ett starkt företagsklimat i Ulricehamn, säger Gustaf.

Betyget inom livsmedelskontroll ökar, medan betyget inom miljö- och hälsoskydd minskar något. Dock är kundnöjdheten inom dessa områden fortsatt hög eller mycket hög, enligt undersökningens betygsskala. Inom bygglov är betyget oförändrat från förra årets mätning.

– Resultatet visar att vi fortsatt har ett lågt betyg inom bygglov, men resan har just börjat. Det pågår ett kraftfullt förbättringsarbete och vi hoppas att företagarna känner av det i vår myndighetsutövning framöver. Kanske visar det sig i nästa års ranking, säger Gustaf.

Publicerat av Elin Ohlsson den 24 april 2024, senast ändrad den 24 april 2024

Kontakt