Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet ger dig en bred yrkesutbildning. Du kan söka arbete inom hälso- och sjukvård. Du kan också arbeta med äldre och funktionsnedsatta. Du får en kompetens att arbeta med människor och inom många yrkesområden.

Vård- och omsorgsprogrammet på vuxenutbildningen kan kombineras med arbete. Du kan läsa heltid eller deltid och välja en studietakt som passar dig.

Du kan välja mellan lärarledda kurser eller kurser med handledning. I de handledda kurserna träffar du läraren ett fåtal gånger – i övrigt är kursen internetbaserad.

Tre terminers studier

Utbildningstiden är cirka tre terminer. Det kan ta kortare eller längre tid beroende på din egen studietakt. Du har också stora möjligheter att själv profilera din utbildning.

Har du erfarenheter och kunskaper som du skaffat dig genom arbete inom vård- och omsorg så har du möjlighet att validera dessa. På så vis förkortar du din studietid.

Kompetensutveckling

Du som redan har en vårdutbildning kan också läsa någon av våra kurser som kompetensutveckling. Välj de kurser som passar just dig.

Lärarledda kurser

Är du intresserad av de lärarledda kurserna inom vård- och omsorgsprogrammet?

Kontakta studie- och yrkesvägledare eller någon av lärarna på programmet så får du mer information.

Validera inom vård- och omsorgsprogrammet

Med validering kan du som varit eller är verksam inom vård- och omsorg få dina yrkeskunskaper bedömda. Du får då intyg som är likvärdigt med Omvårdnadsutbildningen. Valideringen innebär en dokumentation, bedömning och värdering av dina teoretiska och praktiska kunskaper.

Praktisk validering

Dina teoretiska kunskaper bedöms av vårdlärare på omvårdnadsprogrammet. De tittar på hur dina kunskaper når upp till kursplanernas innehåll.

Du gör också en praktisk validering. Den gör du ute i kommunens vård- och omsorgsverksamhet i samarbete med en valideringshandledare.

En bekräftelse på din kunskap

Med valideringen får du en bekräftelse på dina erfarenheter från arbetsliv, samhällsliv och studier. Du kan sedan läsa in de kurser som du behöver komplettera för att avsluta omvårdnadsutbildningen. Kurserna är flexibla och du kan studera i din egen takt.

Är du intresserad av de lärarledda kurserna inom vård- och omsorgsprogrammet?

Kontakta studie- och yrkesvägledare eller någon av lärarna på programmet så får du mer information.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 24 februari 2015, senast ändrad den 18 februari 2019 av

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?