Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen ger dig en bred yrkesutbildning. Du kan söka arbete inom hälso- och sjukvård. Du kan också arbeta med äldre och funktionsnedsatta. Du får en kompetens att arbeta med människor och inom många yrkesområden.

Vård- och omsorgsutbildningen på vuxenutbildningen kan kombineras med arbete. Du kan läsa heltid eller deltid och välja en studietakt som passar dig.

Vårdcollege – tre studieperioder (sp)

Det kan ta kortare eller längre tid beroende på din egen studietakt. Du har också stora möjligheter att själv profilera din utbildning.

Har du erfarenheter och kunskaper som du skaffat dig genom arbete inom vård- och omsorg så har du möjlighet att validera dessa. På så vis förkortar du din studietid.

Kompetensutveckling

Du som redan har en vårdutbildning kan också läsa någon av våra kurser som kompetensutveckling. Välj de kurser som passar just dig.

I utbildningen ingående kurser, ges i sp 1 och 2.

 • Hälsopedagogik – 100 poäng
 • Medicin 1 – 150 poäng
 • Etik och människans livsvillkor – 100 poäng
 • Psykiatri 1 – 100 poäng
 • Psykologi 1 – 50 poäng
 • Specialpedagogik 1 – 100 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 1 – 200 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 2 – 150 poäng

Valbar kurs om 200 p med APL, arbetsplatsförlagt lärande, sp 3

 • Akutsjukvård APL – 200 poäng
 • Psykiatri 2 APL – 200 poäng
 • Äldres hälsa och livskvalitet APL – 200 poäng
 • Ytterligare en kurs om 100 poäng väljs:
 • Palliativ vård (höst)
 • Samhällsbaserad psykiatri (vår och höst)
 • Specialpedagogik (2 höst)
 • Komplementärmedicin (vår)
 • Vård- och omsorg vid demenssjukdom (vår)
 • Gymnasiearbete alternativt specialisering 2×50 poäng – 100 poäng (söks via syv)
 • Sve 1/ Sva 1 – 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1– 50 poäng

Lärarledda kurser

Är du intresserad av de lärarledda kurserna inom vård- och omsorgsprogrammet?

Kontakta studie- och yrkesvägledare eller någon av lärarna på programmet så får du mer information.

Validera inom vård- och omsorgsprogrammet

Med validering kan du som varit eller är verksam inom vård- och omsorg få dina yrkeskunskaper bedömda. Du får då intyg som är likvärdigt med Omvårdnadsutbildningen. Valideringen innebär en dokumentation, bedömning och värdering av dina teoretiska och praktiska kunskaper.

Praktisk validering

Dina teoretiska kunskaper bedöms av vårdlärare på omvårdnadsprogrammet. De tittar på hur dina kunskaper når upp till kursplanernas innehåll.

Du gör också en praktisk validering. Den gör du ute i kommunens vård- och omsorgsverksamhet i samarbete med en valideringshandledare.

En bekräftelse på din kunskap

Med valideringen får du en bekräftelse på dina erfarenheter från arbetsliv, samhällsliv och studier. Du kan sedan läsa in de kurser som du behöver komplettera för att avsluta omvårdnadsutbildningen. Kurserna är flexibla och du kan studera i din egen takt.

Är du intresserad av de lärarledda kurserna inom vård- och omsorgsprogrammet?

Kontakta studie- och yrkesvägledare eller någon av lärarna på programmet så får du mer information.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 februari 2015, senast ändrad den 4 oktober 2019 av Michael Drebäck

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?