Cistern och silo

En cistern är i egentlig betydelse en behållare till uppsamlande och bevarande av regnvatten. Sådana är vanligtvis konstgjorda, murade, ibland belagda med cement eller trä, någon gång uthuggna i sten. Idag används cisterner även till förvaring av bränslen.

En silo är en förvaringsbyggnad konstruerad som en enda stor behållare. Silor används för att förvara bulklast som lätt kan hällas in och ut, såsom säd, socker, djurfoder och cement.

Platsen

Utanför detaljplanerat område

Platsen granskas med sin lämplighet för att bygga en cistern eller en silo. Kommer omgivande bebyggelse störa sig av lastning och lossning i anslutning till cisternen. Eftersom en cistern/silo ofta rymmer brandfarliga ämnen ser man till så att placeringen är godkänd av räddningstjänst så att den inte utgör någon fara. Cisternen/Silon granskas även ur miljösynpunkt.

Inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område måste du kolla upp vilken byggnadshöjd som gäller för din tomt. Silos är oftast höga och de räknas som byggnader.

Ansökan

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

  • Bygglovsansökan
  • Situationsplan
  • Markplaneringsritning
  • Fasadritning
  • Brandskyddsbeskrivning
  • Anmäkan av certifierad kontrollansvarig

Ansökningshandlingar, information och exempel


Publicerat av Emma Magnusson den 6 september 2019, senast ändrad den 7 juli 2020

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndagar och onsdagar kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare.

Hjälpte informationen på denna sida dig?