Bygg friidrottsbanor på Tingsholms grusplan

Publicerad den 30 mars 2023, sista röstningsdag 28 juni 2023

2023/225

Vita löparskor

Det här händer i ärendet

– Ulricehamnsförslaget var uppe på kommunfullmäktiges sammanträde 27 april och överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

– Kommunfullmäktige beslutade den 2023-09-28 § 163 att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram alternativa placeringar för en friidrottsanläggning. Samt redovisa kostnadsberäkningar för olika ambitionsnivåer, se protokoll (pdf)

 

Förslaget
Ulricehamns kommun är en fantastisk idrottskommun och här finns mycket att välja på. Vi har Lassalyckan, skidbacken, golfbanor, cykel- och vandringsleder, idrottshallar, utegym, fotbollsplaner, ridklubb, frisbeegolf och mycket mer. Det som jag däremot länge har saknat är friidrottsbanor. Jag har tidigare varit en aktiv friidrottare och jag har genom åren haft samtal med både politiker och förvaltning för att lyckas få till friidrottsbanor. Frågan har flera gånger varit uppe till diskussion och det har varit nära att det ska bli friidrottsbanor i Ulricehamn, men det har aldrig blivit av. Nu är det dags att förverkliga friidrottsbanor på Tingsholms grusplan.

Fördelarna med att ha friidrottsbanor i Ulricehamns kommun är många. Inte bara främjar de träning och hälsa, de kan också göra Ulricehamns kommun mer attraktiv för både invånare och besökare. Att ha friidrottsbanor ger människor möjlighet att motionera utomhus på ett säkert och bekvämt sätt. De är idealiska för att springa, jogga eller gå på, och de tillåter också kommuninvånarna att utöva fler grenar som kräver en jämn och plan yta, som till exempel hopp- och kastgrenar.

Friidrottsbanorna kan göra kommunen mer attraktiv för både kommuninvånare och besökare. De skapar möjlighet att träffa nya människor, de kan förebygga utanförskap och de kan också fungera som en central plats för lokala idrottsevenemang. Dessutom kan friidrottsbanor också vara ett dragplåster för att locka hit besökare och under sin vistelse här kan friidrottsbanorna vara en plats, där de utövar olika friidrottsgrenar.

Att bygga friidrottsbanor på Tingsholms grusplan skulle skapa en nära koppling till Lassalyckan. Omklädningsmöjligheter finns på både Tingsholm och uppe i Sim- och sporthallen. Dessutom skulle den tråkiga och tomma grusplanen kunna fyllas med något bättre. Den centrala placeringen skulle också göra att alla skolorna i centralorten kan dra nytta av friidrottsbanorna på ett enkelt sätt. Skolor utanför centralorten kan nyttja dessa i samband med andra resor in till staden, till exempel vid besök i simhall, bibliotek eller vid studiebesök. Skolorna kunde använda friidrottsbanorna för att undervisa elever i olika friidrottsgrenar och uppmuntra till regelbunden motion. Särskolorna kunde också nyttja friidrottsbanorna för träning och tävling. Allt detta kan hjälpa till att främja hälsosamma levnadsvanor bland eleverna både på och utanför skoltid och minska risken för fetma och andra hälsoproblem.

Det finns många hälsofördelar med fysisk aktivitet. Studier visar att det kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar (blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke), diabetes, fetma, fall och benbrott, psykisk ohälsa, vissa former av cancer och förtida död. Dessutom kan motion också hjälpa till att lindra stress och förbättra den mentala hälsan.

Fysisk aktivitet har också visat sig förbättra hjärnfunktion, minne, koncentration och inlärning. När eleverna motionerar ökar blodflödet till hjärnan, vilket hjälper till att förbättra hjärnfunktionen. Att vara fysiskt aktiv kan också bidra till att minska stress och ångest som kan påverka elevernas förmåga att fokusera och lära sig. Det bidrar också till att öka elevernas självkänsla och självförtroende. Elever som är fysiskt aktiva och mår bra har också oftast lättare att engagera sig i skolarbetet och därigenom skulle skolresultaten kunna förbättras.

Vidare skulle friidrottsbanorna kunna användas för att arrangera skolidrottsdagar för eleverna. Det kan skapa en känsla av samhörighet och gemenskap bland eleverna. Friidrottsbanorna kan också användas för att erbjuda utbildning för lärare i hur man undervisar i olika friidrottsgrenar. Detta kan hjälpa till att höja kunskapsnivån bland lärare och därmed öka kvaliteten på undervisningen i ämnet idrott och hälsa.

En annan viktig del i det hela är att Ulricehamns friidrottsklubb för första gången skulle få möjlighet att få goda tränings- och tävlingsförutsättningar. Klubben skulle kunna växa och locka många nya att börja med friidrott, vilket skulle vara ett bra komplement till övriga idrotter i kommunen.

Ovanstående anledningar är skälet till att det är viktigt för Ulricehamns kommun att investera i friidrottsbanor på Tingsholms grusplan och uppmuntra kommuninvånarna att dra nytta av dem för att främja hälsa och välbefinnande.

Detta förslag är inte längre aktuellt att skriva under