Pensionärer ska få åka gratis med Västtrafik från 65-årsålder

Publicerad den 2 mars 2023, sista röstningsdag 31 maj 2023

2023/144

Blå buss som kör förbi

Det här händer i ärendet

– Ulricehamnsförslaget var uppe på kommunfullmäktiges sammanträde 25 maj och överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

– Kommunfullmäktige beslutade 2023-09-28 § 162 att Ulricehamnsförslaget är under utredning med hänvisning till att Västra Götalandsregionen under hösten 2023 förväntas fatta beslut om nya förutsättningar för seniorerbjudandet. Därefter kommer kommunen ta ställning till vilka villkor som ska gälla för seniorkort inom Ulricehamns kommun, se protokoll (pdf)

Förslaget
Att pensionärer i Ulricehamn får samma förmån som kringliggande kommuner, att åka gratis med Västtrafik inom vår zon vid 65-årsålder och inte 75 år som det är nu.

Detta förslag är inte längre aktuellt att skriva under