Sommarbusskort till gymnasieungdomar

Publicerad den 2 mars 2023, sista röstningsdag 31 maj 2023

2023/141

En busschaufför, men bara hans högerarm som håller i ratten syns i bild.

Det här händer i ärendet
– Ulricehamnsförslaget var uppe på kommunfullmäktiges sammanträde 27 april och överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
– Kommunfullmäktige beslutade 2023-10-26 § 190 att avslå Ulricehamnsförslaget, se protokoll (pdf)

Förslaget
Ulricehamn kan utvecklas genom att dela ut sommarbusskort till oss gymnasieungdomar i kommunen. Då jag går i skolan i Borås och majoriteten av mina vänner bor i andra kommuner har jag fått det svårt att kunna träffa dem under sommaren eller generellt ta mig till olika ställen. Alla andra kommuner som de bor i hade delat ut sommarbusskort till dem som gällde i hela Västra Götaland (Tranemo, Borås och Marks kommun delade ut sommarbusskort). Ulricehamns kommun har ändå varit bra på att anordna aktiviteter för ungdomar under sommaren men då många bor i samhällena runt omkring hjälper det inte att anordna aktiviteter när det inte går att ta sig in till dem. Det blir väldigt dyrt för oss ungdomar om vi ska behöva betala varje dag för att ta oss in till där aktiviteterna är eller träffa vänner, speciellt när de flesta av oss inte heller har någon fast inkomst. Jag känner mig låst från att kunna göra saker under sommaren under de perioder mina föräldrar jobbar. (Alla har inte moped eller epa). Därför bör kommunen liksom de andra kommunerna i Sjuhärad förse oss ungdomar med busskort under sommaren.

Detta förslag är inte längre aktuellt att skriva under