Tillåt andra gymnasieskolor att göra reklam för högstadieeleverna i Ulricehamn

Publicerad den 11 maj 2023, sista röstningsdag 9 augusti 2023

2023-354

Ungdomar som tittar på en surfplatta.

På Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn finns i dagsläget 11 program plus ett längdskidgymnasium. Samtidigt är det brist inom de yrken som Tingsholm inte har gymnasieprogram för till exempel kockar. De program som inte finns på Tingsholm finns däremot i Borås men i dagsläget får dessa gymnasieskolor inte göra reklam för Ulricehamns högstadieelever. Detta gör att Ulricehamns högstadieelever inte upptäcker de möjligheter som finns i Borås gällande gymnasium och som kan komma Ulricehamn till gagn.
Det pratas mycket om att det ska vara fria val i skolan, men med Ulricehamns strategi att få alla att gå på Tingsholm trots att det inte är det man egentligen vill gå är inte heller rätt. Ja, det blir dyrare för stunden men det kommer löna sig i längden. De luckor som idag saknas i utbudet i Ulricehamn måste ändå visas upp för högstadieeleverna för att det ska bli ett fritt val. De bristyrken som finns kommer att hjälpas upp av att eleverna får möta programmen även om de inte finns på hemmaplan. Uppmuntra även att gå de program som behöver mer personal de kommande åren men tvinga ingen att gå.
Alternativt starta de återstående inriktningarna, men låt Borås göra reklam även i Ulricehamn för ungdomarnas skull

Detta förslag är inte längre aktuellt att skriva under