Kommunfullmäktige

Vart fjärde år är det du som medborgare som röstar på vilka partier och politiker som ska sitta i kommunfullmäktige och styra i kommunen. Hit väljer du som invånare politiker genom direktval.

Blid på mandatfördelning i kommunfullmäktige, 2018-2022. Varje parti har en färgMandatfördelning, kommunfullmäktige, 2018-2022

Möten, beslut och webb-tv

Ärendelista, protokoll, webb-tv och beslut i korthet

Vad är kommunfullmäktige?

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid en riksdag. Kommunfullmäktige beslutar om vad som ska uppnås i kommunen. Exempel på det är mål och riktlinjer för verksamheterna, budget och skatt.

I Ulricehamn finns 49 platser (mandat) i kommunfullmäktige. Under fliken Partier och gruppmöten hittar du antal mandat per parti.

Kommunfullmäktiges ordförande: Dario Mihajlovic (NU).

Kommunfullmäktiges vice ordförande: Sören Johansson (M).

Kontaktuppgifter till politikerna hittar du i kommunens politikerregister.

 

Partier och gruppmöten

Centerpartiet

8 mandat i kommunfullmäktige
Centerpartiets webbplats

Liberalerna

2 mandat i kommunfullmäktige
Liberalernas webbplats

Kristdemokraterna

2 mandat i kommunfullmäktige
Kristdemokraternas webbplats

Miljöpartiet

2 mandat i kommunfullmäktige
Miljöpartiets webbplats

Moderaterna

8 mandat i kommunfullmäktige
Moderaternas webbplats

Nya Ulricehamn

9 mandat i kommunfullmäktige
Nya Ulricehamns webbplats

Socialdemokraterna

10 mandat i kommunfullmäktige
Socialdemokraternas webbplats

Sverigedemokraterna

6 mandat i kommunfullmäktige
Sverigedemokraternas webbplats

Vänsterpartiet

2 mandat i kommunfullmäktige
Vänsterpartiets webbplats

Samlat presidium

Som en politisk samordningsgrupp mellan den strategiska nivån, kommunfullmäktige, och den verkställande nivån, kommunstyrelsen, finns ett samlat presidium.

Presidiet består av ordförande samt vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Centerpartiet

8 mandat i kommunfullmäktige
Centerpartiets webbplats

Liberalerna

2 mandat i kommunfullmäktige
Liberalernas webbplats

Kristdemokraterna

2 mandat i kommunfullmäktige
Kristdemokraternas webbplats

Miljöpartiet

2 mandat i kommunfullmäktige
Miljöpartiets webbplats

Moderaterna

8 mandat i kommunfullmäktige
Moderaternas webbplats

Nya Ulricehamn

9 mandat i kommunfullmäktige
Nya Ulricehamns webbplats

Socialdemokraterna

10 mandat i kommunfullmäktige
Socialdemokraternas webbplats

Sverigedemokraterna

6 mandat i kommunfullmäktige
Sverigedemokraternas webbplats

Vänsterpartiet

2 mandat i kommunfullmäktige
Vänsterpartiets webbplats

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 8 juni 2021 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?