Kommunfullmäktige

Mandatfördelning, kommunfullmäktige, 2018-2022Mandatfördelning, kommunfullmäktige, 2018-2022

Vart fjärde år är det du som medborgare som röstar på vilka partier och politiker som ska sitta i kommunfullmäktige och styra i kommunen. Hit väljer du som invånare politiker genom direktval.

Möten, beslut och webb-tv

Ärendelista, protokoll, webb-tv och beslut i korthet

Vad är kommunfullmäktige?

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid en riksdag. Kommunfullmäktige beslutar om vad som ska uppnås i kommunen. Exempel på det är mål och riktlinjer för verksamheterna, budget och skatt.

I Ulricehamn finns 49 platser (mandat) i kommunfullmäktige. Så här ser mandatfördelningen ut: Socialdemokraterna (10 mandat), Nya Ulricehamn (9 mandat), Moderaterna (8 mandat), Centerpartiet (8 mandat), Sverigedemokraterna (6 mandat), Kristdemokraterna (2 mandat), Liberalerna (2 mandat), Miljöpartiet (2 mandat) och Vänsterpartiet (2 mandat).

Under fliken Partier och gruppmöten finns mer information om partierna i kommunfullmäktige.

Ordförande och vice ordförande

Kommunfullmäktiges ordförande, Dario Miahjlovic (NU)

E-post: dario.mihajlovic@fv.ulricehamn.se


Kommunfullmäktiges vice ordförande, Sören Johansson (M)

Sören Johansson Foto: Rebecca Berndes
E-post: soren.johansson@fv.ulricehamn.se

Ledamöter

Varje enskild ledamot kan kontaktas via e-post enligt fornamn.efternamn@fv.ulricehamn.se

A

Andersson Anders (C)
Anders Andersson Foto: Rebecca Berndes

Andersson Liselotte (C)
Liselotte Andersson Foto: Rebecca Berndes

Arnell Emma-Klara (C)
Emma-Klara Arnell Foto: Rebecca Berndes

Arnesson Eva B (KD)
Eva B Arnesson Foto: Rebecca Berndes

B

Basth Ingemar (MP)
Ingemar Basth Foto: Rebecca Berndes

Bengtsson Mattias (SD)

Benkarcik Teresa (NU)
Teresa Benkarcik Foto: Rebecca Berndes

Berg Martin (SD)
Martin Berg Foto: Rebecca Berndes

Bernevång Cristina (KD)

Bogren Mats (NU)
Mats Bogren Foto: Rebecca Berndes

Brkic Carlsson Adela (L)
Adela Brkic Carlsson Foto: Rebecca Berndes

C

Claesson Jan-Åke (C)
Jan-Åke Claesson Foto: Rebecca Berndes

Cotter Bella (NU)

D

Dahl Leif (S)
Leif Dahl Foto: Rebecca Berndes

Dahl Mikael (C)
Mikael Dahl Foto: Rebecca Berndes

E

Eriksson Aira (S)
Aira Eriksson Foto: Rebecca Berndes

Eriksson Roland (L)
Roland Eriksson Foto: Rebecca Berndes

F

Faundes Annie (NU)
Annie Faundes Foto: Rebecca Berndes

Fransson Arne (MP)
Arne Fransson Foto: Rebecca Berndes

G

Grönbäck Eva (M)
Eva Grönbäck Foto: Rebecca Berndes

Gustavsson Per (S)
Per Gustavsson Foto: Rebecca Berndes

Gustavsson Sebastian (M)
Sebastian Gustavsson Foto: Rebecca Berndes

H

Hallifax Richard (M)

Hombessa Armel (NU)
Armel Hombessa Foto: Rebecca Berndes

J

Johansson Sören (M)
Sören Johansson Foto: Rebecca Berndes

Josefsson Mattias (S)
Mattias Josefsson Foto: Rebecca Berndes

Juliusson Margareta (M)
Margaretha Juliusson Foto: Rebecca Berndes

K

Karlsson Evelina (V)
Evelina Karlsson Foto: Rebecca Berndes

Karlsson Roland (C)
Roland Karlsson Foto: Rebecca Berndes

Kiviharju Aila (SD)
Aila Kiviharju Foto: Rebecca Berndes

L

Levander Mikael (NU)
Mikael Levander Foto: Rebecca Berndes

Lorentzon Katrin (M)
Katrin Lorentzon Foto: Rebecca Berndes

M

Magnusson Emma (S)
Emma Magnusson Foto: Rebecca Berndes

Mihajlovic Dario (NU)
Dario Mihajlovic Foto: Rebecca Berndes

Mårtensson Tommy (S)

N

Nilsson Elisabeth (SD)
Elisabeth Nilsson Foto: Rebecca Berndes

Nilsson Peter (SD)
Peter Nilsson Foto: Rebecca Berndes

R

Redin Klas (S)
Klas Redin Foto: Rebecca Berndes

Remar Mattias (S)
Mattias Remar Foto: Rebecca Berndes

S

Silva Goncalves Celso (S)
Celso Silva Goncalves Foto: Rebecca Berndes

Skarland Inga-Kersti (S)
Inga-Kersti Skarland Foto: Rebecca Berndes

Stockzelius Ann (C)
Ann Stockzelius Foto: Rebecca Berndes

Stålbrand Elisabeth (NU)
Elisabeth Stålbrand Foto: Rebecca Berndes

Sund Victor (C)

Sundh Jan-Olof (V)
Jan-Olof Sundh Foto: Rebecca Berndes

Sunding Niclas (SD)
Niclas Sunding Foto: Rebecca Berndes

T

Torsborn Tobias (NU)
Tobias Torsborn Foto: Rebecca Berndes

Ö

Öberg Wiktor (M)
Wictor Öberg Foto: Rebecca Berndes

Örtendahl Rylid Catharina (M)
Catharina Örtendahl Rylid Foto: Rebecca Berndes

Ersättare

Varje enskild ersättare kan kontaktas via e-post enligt fornamn.efternamn@fv.ulricehamn.se

A

Andersson Birgit (L)

B

Berggren Kerstin (MP)
Bergman Per (M)
Bogren Bengt (SD)
Brandhill Torbjörn (L)

C

Claesson Nils-Werner (NU)

E

Eckerlid Börje (C)
Edberg Frida (KD)

F

Fast Helene (V)
Forsman Jan (S)

G

Green-Andersson Mattias (S)

I

Ideström Ingvar (M)

J

Johansson Per-Ola (S)

L

Larsson Inga-Maj (NU)
Leander Bengt (C)
Ljung Dan (V)

M

Makrous Ziad (C)
Malnar Mario (NU)

O

Odhage Mikael (MP)

P

Piper Eduard (M)

S

Schoultz Hanna (S)

Ståhlbrand Per-Ove (KD)

W

Westman Therese (NU)

Å

Åkesson Lisa (NU)

Ö

Öhlund Erik (C)

Partier och gruppmöten

Centerpartiet

8 mandat i kommunfullmäktige

Centerpartiets webbplats

Gruppledare

Mikael Dahl, mikael.dahl@fv.ulricehamn.se

Liberalerna

2 mandat i kommunfullmäktige
Liberalernas webbplats

Gruppledare

Adela Brkic Carlsson, adela.brkiccarlsson@fv.ulricehamn.se

 

Kristdemokraterna

2 mandat i kommunfullmäktige
Kristdemokraternas webbplats

Gruppledare

Eva B Arnesson, eva.arnesson@fv.ulricehamn.se

Miljöpartiet

2 mandat i kommunfullmäktige
Miljöpartiets webbplats

Gruppledare

Arne Fransson, arne.fransson@fv.ulricehamn.se

Moderaterna

8 mandat i kommunfullmäktige
Moderaternas webbplats

Gruppledare

Katrin Lorentzon, katrin.lorentzon@fv.ulricehamn.se

 

Nya Ulricehamn

9 mandat i kommunfullmäktige
Nya Ulricehamns webbplats

Gruppledare

Mikael Levander, mikael.levander@fv.ulricehamn.se

 

Socialdemokraterna

10 mandat i kommunfullmäktige
Socialdemokraternas webbplats

Gruppledare

Inga-Kersti Skarland, inga-kersti.skarland@ulricehamn.se

 

Sverigedemokraterna

6 mandat i kommunfullmäktige
Sverigedemokraternas webbplats

Gruppledare

Niclas Sunding, niclas.sunding@fv.ulricehamn.se

 

Vänsterpartiet

2 mandat i kommunfullmäktige
Vänsterpartiets webbplats

Gruppledare

Jan-Olof Sundh, jan-olof.sundh@fv.ulricehamn.se

Beredningar

Beredningarna ett stöd till fullmäktige

Till sin hjälp har kommunfullmäktige flera beredningar med olika ansvarsområden. Beredningarna får uppdrag av kommunfullmäktige att inom sina ansvarsområden ge förslag till politiska visioner och styrdokument.

Beredningarna har ett särskilt ansvar att utveckla kontakt och dialog med kommuninvånare och organisationer. Beredningarna är:

Beredningen för välfärd
Beredningen för samhällsutveckling
Beredningen för lärande
Beredningen för val och arvoden

Utöver de fasta beredningarna kan kommunfullmäktige ge särskilda uppdrag till tillfälliga beredningar.

Samlat presidium

Som en politisk samordningsgrupp mellan den strategiska nivån, kommunfullmäktige, och den verkställande nivån, kommunstyrelsen, finns ett samlat presidium.

Presidiet består av ordförande samt vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Varje enskild ledamot kan kontaktas via e-post enligt fornamn.efternamn@fv.ulricehamn.se

A

Andersson Anders (C)
Anders Andersson Foto: Rebecca Berndes

Andersson Liselotte (C)
Liselotte Andersson Foto: Rebecca Berndes

Arnell Emma-Klara (C)
Emma-Klara Arnell Foto: Rebecca Berndes

Arnesson Eva B (KD)
Eva B Arnesson Foto: Rebecca Berndes

B

Basth Ingemar (MP)
Ingemar Basth Foto: Rebecca Berndes

Bengtsson Mattias (SD)

Benkarcik Teresa (NU)
Teresa Benkarcik Foto: Rebecca Berndes

Berg Martin (SD)
Martin Berg Foto: Rebecca Berndes

Bernevång Cristina (KD)

Bogren Mats (NU)
Mats Bogren Foto: Rebecca Berndes

Brkic Carlsson Adela (L)
Adela Brkic Carlsson Foto: Rebecca Berndes

C

Claesson Jan-Åke (C)
Jan-Åke Claesson Foto: Rebecca Berndes

Cotter Bella (NU)

D

Dahl Leif (S)
Leif Dahl Foto: Rebecca Berndes

Dahl Mikael (C)
Mikael Dahl Foto: Rebecca Berndes

E

Eriksson Aira (S)
Aira Eriksson Foto: Rebecca Berndes

Eriksson Roland (L)
Roland Eriksson Foto: Rebecca Berndes

F

Faundes Annie (NU)
Annie Faundes Foto: Rebecca Berndes

Fransson Arne (MP)
Arne Fransson Foto: Rebecca Berndes

G

Grönbäck Eva (M)
Eva Grönbäck Foto: Rebecca Berndes

Gustavsson Per (S)
Per Gustavsson Foto: Rebecca Berndes

Gustavsson Sebastian (M)
Sebastian Gustavsson Foto: Rebecca Berndes

H

Hallifax Richard (M)

Hombessa Armel (NU)
Armel Hombessa Foto: Rebecca Berndes

J

Johansson Sören (M)
Sören Johansson Foto: Rebecca Berndes

Josefsson Mattias (S)
Mattias Josefsson Foto: Rebecca Berndes

Juliusson Margareta (M)
Margaretha Juliusson Foto: Rebecca Berndes

K

Karlsson Evelina (V)
Evelina Karlsson Foto: Rebecca Berndes

Karlsson Roland (C)
Roland Karlsson Foto: Rebecca Berndes

Kiviharju Aila (SD)
Aila Kiviharju Foto: Rebecca Berndes

L

Levander Mikael (NU)
Mikael Levander Foto: Rebecca Berndes

Lorentzon Katrin (M)
Katrin Lorentzon Foto: Rebecca Berndes

M

Magnusson Emma (S)
Emma Magnusson Foto: Rebecca Berndes

Mihajlovic Dario (NU)
Dario Mihajlovic Foto: Rebecca Berndes

Mårtensson Tommy (S)

N

Nilsson Elisabeth (SD)
Elisabeth Nilsson Foto: Rebecca Berndes

Nilsson Peter (SD)
Peter Nilsson Foto: Rebecca Berndes

R

Redin Klas (S)
Klas Redin Foto: Rebecca Berndes

Remar Mattias (S)
Mattias Remar Foto: Rebecca Berndes

S

Silva Goncalves Celso (S)
Celso Silva Goncalves Foto: Rebecca Berndes

Skarland Inga-Kersti (S)
Inga-Kersti Skarland Foto: Rebecca Berndes

Stockzelius Ann (C)
Ann Stockzelius Foto: Rebecca Berndes

Stålbrand Elisabeth (NU)
Elisabeth Stålbrand Foto: Rebecca Berndes

Sund Victor (C)

Sundh Jan-Olof (V)
Jan-Olof Sundh Foto: Rebecca Berndes

Sunding Niclas (SD)
Niclas Sunding Foto: Rebecca Berndes

T

Torsborn Tobias (NU)
Tobias Torsborn Foto: Rebecca Berndes

Ö

Öberg Wiktor (M)
Wictor Öberg Foto: Rebecca Berndes

Örtendahl Rylid Catharina (M)
Catharina Örtendahl Rylid Foto: Rebecca Berndes


Publicerat av Gabriela Velasquez den 22 januari 2015, senast ändrad den 7 augusti 2019 av Karin Bergdahl

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?