Kommunfullmäktige

Vart fjärde år är det du som medborgare som röstar på vilka partier och politiker som ska sitta i kommunfullmäktige och styra i kommunen. Hit väljer du som invånare politiker genom direktval.

Mandatfördelning, kommunfullmäktige 2018-2022Mandatfördelning, kommunfullmäktige 2018-2022

Möten och beslut

Ärendelista, protokoll, webb-tv och beslut i korthet

Vad är kommunfullmäktige?

Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid en riksdag. Kommunfullmäktige beslutar om vad som ska uppnås i kommunen. Exempel på det är mål och riktlinjer för verksamheterna, budget och skatt. I Ulricehamn finns 49 platser (mandat) i kommunfullmäktige. Sedan 2018-10-15 består kommunfullmäktige av Socialdemokraterna (10 mandat), Nya Ulricehamn (9 mandat), Moderaterna (8 mandat), Centern (8 mandat), Sverigedemokraterna (6 mandat), Kristdemokraterna (2 mandat), Liberalerna (2 mandat), Miljöpartiet (2 mandat) och Vänsterpartiet (2 mandat). Under fliken Partier och gruppmöten finns mer information om partierna i kommunfullmäktige.

Ordförande och vice ordförande

Kommunfullmäktiges ordförande
Ej vald för mandatperioden 2018-10-15  –  2022-10-14

Kommunfullmäktiges vice ordförande
Ej vald för mandatperioden 2018-10-15  –  2022-10-14

Ledamöter

A

Andersson Anders (C)
Andersson Liselotte (C)
Arnell Emma-Klara (C)
Arnesson Eva B (KD)

B

Basth Ingemar (MP)
Bengtsson Mattias (SD)
Benkarcik Teresa (NU)
Berg Martin (SD)
Bernevång Cristina (KD)
Bogren Mats (NU)
Brkic Carlsson Adela (L)
Brunnegård Hanna (C)

C

Claesson Jan-Åke (C)
Cotter Bella (NU)

D

Dahl Leif (S)
Dahl Mikael (C)

E

Eriksson Aira (S)
Eriksson Roland (L)

F

Faundes Annie (NU)
Fransson Arne (MP)

G

Grönbäck Eva (M)
Gustavsson Per (S)
Gustavsson Sebastian (M)

H

Holmin Lars (M)
Hombessa Armel (NU)

J

Johansson Sören (M)
Josefsson Mattias (S)
Juliusson Margareta (M)

K

Karlsson Evelina (V)
Karlsson Roland (C)
Kiviharju Aila (SD)

L

Levander Mikael (NU)
Lorentzon Katrin (M)

M

Magnusson Emma (S)
Mihajlovic Dario (NU)

N

Nilsson Elisabeth (SD)
Nilsson Peter (SD)

R

Redin Klas (S)
Remar Mattias (S)

S

Silva Goncalves Celso (S)
Skarland Inga-Kersti (S)
Stockzelius Ann (C)
Ståhl Lind Catharina (S)
Stålbrand Elisabeth (NU)
Sundh Jan-Olof (V)
Sunding Niclas (SD)

T

Torsborn Tobias (NU)

Ö

Öberg Wiktor (M)
Örtendahl Rylid Catharina (M)

Ersättare

A

Andersson Birgit (L)

B

Berggren Kerstin (MP)
Bergman Per (M)
Bogren Bengt (NU)
Brandhill Torbjörn (L)

C

Claesson Nils-Werner (NU)

E

Eckerlid Börje (C)
Edberg Frida (KD)

F

Fast Helene (V)
Flodin Alf (SD)
Forsman Jan (S)

G

Green-Andersson Mattias (S)

H

Hallifax Richard (M)
Hector Amke (S)

I

Ideström Ingvar (M)

J

Johansson Per-Ola (S)

K

Kvarnstrand Gert (SD)

L

Larsson Inga-Maj (NU)
Leander Bengt (C)
Ljung Dan (V)

M

Makrous Ziad (C)
Malnar Mario (NU)
Mårtensson Tommy (S)

O

Odhage Mikael (MP)

P

Piper Eduard (M)

S

Ståhlbrand Per-Ove (KD)
Sund Victor (C)

W

Westman Therese (NU)

Å

Åkesson Lisa (NU)

Partier och gruppmöten

Centerpartiet 

8 mandat i kommunfullmäktige

Centerpartiets webbplats

Gruppledare

Mikael Dahl, mikael.dahl@centerpartiet.se 

Liberalerna

2 mandat i kommunfullmäktige
Liberalernas webbplats

Gruppledare

Birgit Andersson, birgit.andersson@ulricehamn.se

 

Kristdemokraterna

2 mandat i kommunfullmäktige
Kristdemokraternas webbplats

Gruppledare

Cristina Bernevång, cristina.bernevang@fv.ulricehamn.se

Miljöpartiet

2 mandat i kommunfullmäktige
Miljöpartiets webbplats

Gruppledare

Arne Fransson, arne.fransson@fv.ulricehamn.se

Moderaterna

8 mandat i kommunfullmäktige
Moderaternas webbplats

Gruppledare

Wiktor Öberg, wiktor.oberg@fv.ulricehamn.se

 

Nya Ulricehamn

9 mandat i kommunfullmäktige
Nya Ulricehamns webbplats

Gruppledare

Mikael Levander, mikael.levander@fv.ulricehamn.se

 

Socialdemokraterna

10 mandat i kommunfullmäktige
Socialdemokraternas webbplats

Gruppledare

Inga-Kersti Skarland, inga-kersti.skarland@ulricehamn.se

 

Sverigedemokraterna

6 mandat i kommunfullmäktige
Sverigedemokraternas webbplats

Gruppledare

Niclas Sunding, niclas.sunding@fv.ulricehamn.se

 

Vänsterpartiet

2 mandat i kommunfullmäktige
Vänsterpartiets webbplats

Gruppledare

Jan-Olof Sundh, jan-olof.sundh@fv.ulricehamn.se

Beredningar

Beredningarna ett stöd till fullmäktige

Till sin hjälp har kommunfullmäktige flera beredningar med olika ansvarsområden. Beredningarna får uppdrag av kommunfullmäktige att inom sina ansvarsområden ge förslag till politiska visioner och styrdokument.

Beredningarna har ett särskilt ansvar att utveckla kontakt och dialog med kommuninvånare och organisationer. Beredningarna är:

Beredningen för välfärd
Beredningen för samhällsutveckling
Beredningen för lärande
Beredningen för val och arvoden

Utöver de fasta beredningarna kan kommunfullmäktige ge särskilda uppdrag till tillfälliga beredningar.

Samlat presidium

Som en politisk samordningsgrupp mellan den strategiska nivån, kommunfullmäktige, och den verkställande nivån, kommunstyrelsen, finns ett samlat presidium.

Presidiet består av ordförande samt vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

A

Andersson Anders (C)
Andersson Liselotte (C)
Arnell Emma-Klara (C)
Arnesson Eva B (KD)

B

Basth Ingemar (MP)
Bengtsson Mattias (SD)
Benkarcik Teresa (NU)
Berg Martin (SD)
Bernevång Cristina (KD)
Bogren Mats (NU)
Brkic Carlsson Adela (L)
Brunnegård Hanna (C)

C

Claesson Jan-Åke (C)
Cotter Bella (NU)

D

Dahl Leif (S)
Dahl Mikael (C)

E

Eriksson Aira (S)
Eriksson Roland (L)

F

Faundes Annie (NU)
Fransson Arne (MP)

G

Grönbäck Eva (M)
Gustavsson Per (S)
Gustavsson Sebastian (M)

H

Holmin Lars (M)
Hombessa Armel (NU)

J

Johansson Sören (M)
Josefsson Mattias (S)
Juliusson Margareta (M)

K

Karlsson Evelina (V)
Karlsson Roland (C)
Kiviharju Aila (SD)

L

Levander Mikael (NU)
Lorentzon Katrin (M)

M

Magnusson Emma (S)
Mihajlovic Dario (NU)

N

Nilsson Elisabeth (SD)
Nilsson Peter (SD)

R

Redin Klas (S)
Remar Mattias (S)

S

Silva Goncalves Celso (S)
Skarland Inga-Kersti (S)
Stockzelius Ann (C)
Ståhl Lind Catharina (S)
Stålbrand Elisabeth (NU)
Sundh Jan-Olof (V)
Sunding Niclas (SD)

T

Torsborn Tobias (NU)

Ö

Öberg Wiktor (M)
Örtendahl Rylid Catharina (M)


Publicerat av Elin Johansson den 22 januari 2015, senast ändrad den 5 november 2018 av Karin Bergdahl

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?