Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar om vad som ska göras utifrån de beslut som fattas av kommunfullmäktige.

Stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

I Ulricehamns kommun har kommunstyrelsen allt verksamhetsansvar och är en övergripande ledningsfunktion för förvaltningen.

Öppna sammanträden

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten vanligen från klockan 15.00.

Följ kommunstyrelsens möten och beslut

Ordförande och vice ordföranden

Mattias Josefsson (S), kommunstyrelsens ordförande
(kommunalråd)

Tel: 0321-59 50 24
Mobil: 0766-43 50 24
E-post: mattias.josefsson@ulricehamn.se

Roland Karlsson  (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Tel: 0321-59 50 38
Mobil: 0766-43 50 38
E-post: roland.karlsson@ulricehamn.se

Roger Wilhelmsson (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
(oppositionsråd)

Tel: 0321-59 50 41
Mobil: 0766-43 50 41
E-post: roger.wilhelmsson@ulricehamn.se

Ledamöter

Övriga ledamöter

Inga-Kersti Skarland (S)

Gullered
Tel: 0321-440 22 eller 0321- 59 50 42
Mobil: 0766-43 50 42
E-post: inga-kersti.skarland@ulricehamn.se

Ann Stockzelius (C)

Marbäck
Tel: 0321-201 63
E-post: ann.stockzelius@fv.ulricehamn.se

Liselotte Andersson (C)

Möne
Tel: 0321-803 29
Mobil: 0766-43 58 23
E-post: liselotte.andersson@fv.ulricehamn.se

Cristina Bernevång (KD)

Ulricehamn
Tel: 0321-135 54
E-post: cristina.bernevang@fv.ulricehamn.se

Birgit Andersson (L)

Vegby
Tel: 0321-59 50 44
Mobil: 0766-43 50 44
E-post: birgit.andersson@ulricehamn.se

Hanna Gundberg (MP)

Marbäck
Mobil: 0708-81 35 40
E-post: hanna.gundberg@fv.ulricehamn.se

Sebastian Gustavsson (M)

Ulricehamn
Mobil: 0766-43 50 43
E-post: sebastian.gustavsson@ulricehamn.se

Mikael Levander (NU)

Ulricehamn
Tel: 0321-136 97
Mobil: 0730-60 46 04
E-post: mikael.levander@fv.ulricehamn.se

Klas Redin (S)

Ulricehamn
Tel: 0767-10 74 76
E-post: klas.redin@fv.ulricehamn.se

Catharina Ståhl-Lind (S)

Ulricehamn
Tel: 0321-137 74
Mobil: 0733-32 16 17
E-post: catharina.stahllind@fv.ulricehamn.se

Jan-Olof Sundh (V)

Ulricehamn
Tel: 0321-159 04
Mobil: 0766-43 01 55
E-post: jan-olof.sundh@fv.ulricehamn.se

Niclas Sunding (SD)

Ulricehamn
Mobil: 0704-69 02 72
E-post: niclas.sunding@fv.ulricehamn.se

Ersättare

Bengt Andelius (KD)

Ulricehamn
Tel: 0321-107 45
bengt.andelius@fv.ulricehamn.se 

Roger Andersson (V)

Ulricehamn

Mats Bogren (NU)

Ulricehamn
Tel: 0321-418 11
mats.bogren@fv.ulricehamn.se

Hanna Brunnegård (C)

Tvärred
Tel: 0321-505 72
Mobil: 0703-80 08 57
hanna.brunnegard@fv.ulricehamn.se

Mikael Dahl (C)

Götåkra
Tel: 0321-711 15
Mobil: 0703-15 32 75
mikael.dahl@fv.ulricehamn.se

Aira Eriksson (S)

Ulricehamn
Tel: 0321-105 91
aira.eriksson@fv.ulricehamn.se

Roland Eriksson (L)

Timmele
Tel: 0321-300 80
Mobil: 0702-14 59 52
roland.eriksson@fv.ulricehamn.se

Aila Kiviharju (SD)

Ulricehamn
Mobil: 0761-14 69 09
aila.kiviharju@fv.ulricehamn.se

Katrin Lorentzon (M)

Ulricehamn
Mobil: 0722-04 11 51
katrin.lorentzon@fv.ulricehamn.se

Tommy Mårtensson (S)

Ulricehamn
Tel: 0321-156 74
tommy.martensson@fv.ulricehamn.se

Mattias Remar (S)

Dalum
Mobil: 0735-77 59 52
mattias.remar@fv.ulricehamn.se

Victor Sund (C)

Ulricehamn
Mobil: 0760-24 57 64
victor.sund@fv.ulricehamn.se

Kerstin Berggren (MP)

Blidsberg

Wiktor Öberg (M)

Ulricehamn
Mobil: 0709-38 76 62
wiktor.oberg@fv.ulricehamn.se

Catharina Örtendahl  Rylid (M)

Ulricehamn
Mobil: 0733-10 02 84
catharina.ortendahlrylid@fv.ulricehamn.se

Utskott

Kommunstyrelsen har två utskott – budgetutskottet och beredande utskottet (BU).

Budgetutskottet hanterar kommunens budgetfrågor. Dels handlar det om att arbeta inför kommande års budget men också att följa den ekonomiska utvecklingen under budgetåret.

Beredande utskottet (BU) har till uppgift att avgöra vilka ärenden som är klara att ta upp vid kommunstyrelsen.

Ledamöter i kommunstyrelsens budgetutskott

Ordförande
Mattias Josefsson (S)

1:e vice ordförande
Roland Karlsson (C)

2:e vice ordförande
Roger Wilhelmsson (M)

Övriga ledamöter
Inga-Kersti Skarland (S)
Sebastian Gustavsson (M)
Mikael Dahl (C)
Niclas Sunding (SD)
Mikael Levander (NU)
Hanna Gundberg (MP)
Birgit Andersson (L)
Cristina Bernevång (KD)
Jan-Olof Sundh (V)

Ersättare
Catharina Ståhl Lind (S)
Klas Redin (S)
Wiktor Öberg (M)
Catharina Örtendahl Rylid (M)
Liselotte Andersson (C)
Victor Sund (C)
Aila Kiviharju (SD)
Mats Bogren (NU)
Kerstin Berggren (MP)
Roland Eriksson (L)
Bengt Andelius (KD)
Roger Andersson (V)

Ledamöter i kommunstyrelsens beredande utskott (BU):

Mattias Josefsson (S)
Roger Wilhelmsson (M)

Ersättare
Birgit Andersson (L)
Roland Karlsson (C)

Arbetsgrupper

Kommunstyrelsen delas in i två arbetsgrupper. Arbetsgrupperna är endast aktiva under kommunstyrelsens sammanträden. Det innebär att under kommunstyrelsens sammanträden delar ledamöterna upp sig i dessa grupper. Arbetsgrupperna diskuterar ärendena i dialog med chefer och företrädare för kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen tar sedan besluten gemensamt.

Arbetsgruppen för lärande och välfärd diskuterar bland annat frågor som rör skola, vård och omsorg.

Arbetsgruppen för samhällsutveckling diskuterar bland annat frågor som rör miljö, byggande, kultur samt fritid.

Övriga ledamöter

Inga-Kersti Skarland (S)

Gullered
Tel: 0321-440 22 eller 0321- 59 50 42
Mobil: 0766-43 50 42
E-post: inga-kersti.skarland@ulricehamn.se

Ann Stockzelius (C)

Marbäck
Tel: 0321-201 63
E-post: ann.stockzelius@fv.ulricehamn.se

Liselotte Andersson (C)

Möne
Tel: 0321-803 29
Mobil: 0766-43 58 23
E-post: liselotte.andersson@fv.ulricehamn.se

Cristina Bernevång (KD)

Ulricehamn
Tel: 0321-135 54
E-post: cristina.bernevang@fv.ulricehamn.se

Birgit Andersson (L)

Vegby
Tel: 0321-59 50 44
Mobil: 0766-43 50 44
E-post: birgit.andersson@ulricehamn.se

Hanna Gundberg (MP)

Marbäck
Mobil: 0708-81 35 40
E-post: hanna.gundberg@fv.ulricehamn.se

Sebastian Gustavsson (M)

Ulricehamn
Mobil: 0766-43 50 43
E-post: sebastian.gustavsson@ulricehamn.se

Mikael Levander (NU)

Ulricehamn
Tel: 0321-136 97
Mobil: 0730-60 46 04
E-post: mikael.levander@fv.ulricehamn.se

Klas Redin (S)

Ulricehamn
Tel: 0767-10 74 76
E-post: klas.redin@fv.ulricehamn.se

Catharina Ståhl-Lind (S)

Ulricehamn
Tel: 0321-137 74
Mobil: 0733-32 16 17
E-post: catharina.stahllind@fv.ulricehamn.se

Jan-Olof Sundh (V)

Ulricehamn
Tel: 0321-159 04
Mobil: 0766-43 01 55
E-post: jan-olof.sundh@fv.ulricehamn.se

Niclas Sunding (SD)

Ulricehamn
Mobil: 0704-69 02 72
E-post: niclas.sunding@fv.ulricehamn.se


Publicerat av Elin Johansson den 23 januari 2015, senast ändrad den 28 februari 2018 av Karin Bergdahl

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?