Ansökan om plats på boende för äldre

I Ulricehamns kommun finns fem särskilda boenden för äldre. På dessa boenden finns också platser anpassade för personer med demenssjukdom.

Äldre personer som håller varandra i handen

Till särskilt boende kan du flytta när dina behov av vård, omsorg och service inte kan tillgodoses i ditt nuvarande hem. På ett särskilt boende har du tillgång till personal dygnet runt. De hjälper dig med det stöd som du beviljats.

Ansökan till boende

Du ansöker om en plats på ett särskilt boende genom att fylla i och skicka in blanketten som du hittar under bilagor. Du kan även ta kontakt med kommunens biståndshandläggare för att få blanketten.

När din ansökan har kommit in, gör kommunen en utredning. Utredningstiden kan variera, men du får ett beslut så snart som möjligt. Beslutet är skriftligt och skickas hem till dig.

Ansökan om särskilt boende

Du kan önska boende

I samband med din ansökan om plats på särskilt boende har du möjlighet att lämna önskemål om vilket boende du vill bo på. Vi försöker alltid möta din önskan, men om det inte finns plats erbjuds du annat boende.

Överklaga

Om beslutet blir ett avslag, det vill säga att du inte beviljas den insats du ansökt om, har du möjlighet att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du också information om var och hur du överklagar. Biståndshandläggaren kan också hjälpa till med överklagan.

Kostnad

Avgift för särskilt boende beräknas utifrån inkomst och omfattning av biståndet.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 februari 2015, senast ändrad den 11 oktober 2019 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?