Hemtjänst vid tillfällig vistelse

Har du insatser från hemtjänsten i Ulricehamns kommun kan du fortsätta ha hjälpen även när du tillfälligt befinner dig i en annan kommun. Kontakta din biståndshandläggare här i Ulricehamns kommun som hjälper vi dig med kontakten med den kommun du ska vistas i.

Biståndshandläggaren ger kommunen du ska vistas i uppdraget att utföra de insatser som du har beviljats i vår kommun.

För dig som tillfälligt ska vistas här

Ska du tillfälligt vistas i Ulricehamns kommun och behöver samma stöd och hjälp som du har i din hemkommun? Då tar du kontakt med biståndshandläggaren i din hemkommun och berättar att du vill vistas i Ulricehamns kommun.

I Ulricehamns kommun tillämpas Lagen om valfrihet (LOV), vilket innebär att du själv väljer vem som ska utföra de insatser som du beviljats.

Biståndshandläggaren tar kontakt med den utförare du valt och ser till att du får den hjälp som du beviljats under din vistelse i här.

Hemtjänst i Ulricehamns kommun

Information till biståndshandläggare i hemkommun

Är du biståndshandläggare i bosättningskommunen vars brukare tillfälligt ska vistas hos oss i Ulricehamns kommun? Inför er brukares vistelse i Ulricehamns kommun vill vi i god tid, senast 2 veckor före vistelsens start, få in en begäran om verkställighet med bifogat biståndsbeslut.

Vi vill också att ni fyller i och skickar med blanketten Underlag för debitering vid tillfällig vistelse i Ulricehamns kommun.

Kontakta oss här i Ulricehamn och skicka därefter det överenskomna underlaget till aktuell biståndshandläggare.

Mer information om finns här:

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare

Är du biståndshandläggare i bosättningskommunen vars brukare tillfälligt ska vistas hos oss i Ulricehamns kommun? Inför er brukares vistelse i Ulricehamns kommun vill vi i god tid, senast 2 veckor före vistelsens start, få in en begäran om verkställighet med bifogat biståndsbeslut.

Vi vill också att ni fyller i och skickar med blanketten Underlag för debitering vid tillfällig vistelse i Ulricehamns kommun.

Kontakta oss här i Ulricehamn och skicka därefter det överenskomna underlaget till aktuell biståndshandläggare.

Mer information om finns här:

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare

Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 februari 2015, senast ändrad den 30 september 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?