Kundval inom hemtjänsten

Du som har hemtjänst får själv välja vilket företag du vill ha hjälp av. Du kan välja kommunens hemtjänst eller privata aktörer. Du kan också välja olika företag till olika typer av stöd. Kundval innebär att du ansöker om och beviljas hemtjänst precis som förut, men istället för att tilldelas utförare så får du själv välja.

Vilka företag kan jag välja?

Nedan hittar du valbara företag och mer information i en företagspresentation.

Vad kan jag få hjälp med?

Hjälpinsatserna är indelade i personlig omvårdnad, städ och service. Du kan välja olika utförare till olika insatser.

Personlig omvårdnad är det som behövs för att tillgodose dina fysiska, psykiska och sociala behov. Exempel på omvårdnad är hjälp med den personliga hygienen, hjälp vid måltider, av- och påklädning och social samvaro. Serviceinsatser är praktisk hjälp i och utanför hemmet, till exempel med tvätt, inköp och post- och bankärenden. Städinsatser är hjälp med den vardagliga städningen, till exempel att damma, rengöra toaletten, dammsuga och våttorka golv.

Måste jag välja?

Du måste inte välja utförare själv. Vill du inte välja blir du tilldelad en utförare enligt en turordningslista.

Vad kostar det?

Det är samma avgift oavsett om du har en privat eller kommunal utförare. En privat utförare kan också erbjuda tilläggstjänster mot en extra kostnad, till exempel fönsterputsning eller trädgårdsarbete. Det är tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet och kommunen ansvarar inte för denna typ av tjänster. Du betalar direkt till utföraren om du väljer att köpa till dessa tjänster.

Får jag byta?

Om du inte är nöjd med det företag du valt finns möjlighet att byta. Då ska du prata med din handläggare.

Hur vet jag att utföraren är bra?

För att bli godkänd som utförare måste företagen uppfylla ett antal krav som kommunen ställt upp. Oavsett vilken utförare du väljer kan du därför vara trygg med att din utförare ger dig stöd och service av god kvalitet. Du kan få hjälp av din handläggare att jämföra olika utförare.

Kontakt

Har du frågor om kundval kan du kontakta våra biståndshandläggare.

Äldreomsorg, kontakta biståndshandläggare


Publicerat av Ulricehamns kommun den 2 juni 2015, senast ändrad den 8 april 2020 av Lea Greim

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?