Kostnad för insatser från äldreomsorgen

Din kostnad för insatser från äldreomsorgen beror på hur stor din inkomst är och hur mycket hjälp du får. Varje år sker en justering av avgifterna.

Det finns en högsta avgift (maxtaxa) som kommunen eller annan utförare får ta ut för hemtjänst och hemsjukvård. Högsta avgiften är 2089 kronor per månad (år 2019).

Grundavgift

Grundavgift om du bor på äldreboende (vård- och omsorgsboende): 1836 kronor per månad

I avgiften för kommunens boende ingår serviceinsatser (ej städ), hemsjukvård närhet till personal dygnet runt, tillgång till gemensamma utrymmen och trygghetstelefon. Ledsagning ingår i avgiften för boendet, om du inte har någon (närstående) som kan följa med.

Man betalar alltid hel månadsavgift, oavsett frånvaro

Medboende, exempelvis maka/make, sambo eller registrerad partner betalar: 643 kronor per månad. 

Grundavgift för korttidsboende: 87 kronor per dag, exklusive mat och hemsjukvård.

Du som bor på korttidsboende betalar en grundavgift per dag där allt utom mat och hemsjukvård ingår. Dessa kostnader tillkommer.

Hemtjänstavgift

Här ingår omvårdnad och hjälp med den dagliga livsföringen. Det kan till exempel handla om hjälp med:

  • personlig hygien,
  • toalettbesök,
  • av- och påklädning,
  • hjälp vid måltider,
  • tvätt.

Taxan har två nivåer: 1 och 2, beroende på hur mycket hjälp man behöver.

Hemtjänst nivå 1 (ej dagliga insatser): 510 kronor per månad.

Hemtjänst nivå 2 (dagliga insatser): 791 kronor per månad. 

Avgifter för städ och inköp

Städ 1 rum o kök: 407 kronor per månad

Städ 2 rum o kök: 627 kronor per månad

Inköp nivå 1, 1 gång i veckan: 619 kronor per månad

Inköp nivå 2, 1 gång månad: 145 kronor per månad

Inköp nivå 3, 2 gånger i veckan: 1 239kronor per månad

Inköp nivå 4, 2 gånger per månad: 289 kronor per månad

Andra avgifter

Serviceinsatser: 289 kronor per timme
Avgiften tas ut per timme för insatser som städning, inköp, bank- och postärenden.

Avgift för hemsjukvård: 316 kronor per månad
Sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser har en fast avgift per månad.

Trygghetslarm: 214 kronor per månad

Dygnsabonnemang av mat: 3 980 kronor per månad

Hemsänd mat (matdistribution): 55 kronor per portion

Ledsagning som service: 153 kronor per timma.

Sondmat: 1 804 kronor per månad


Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 februari 2015, senast ändrad den 30 september 2019

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?