Vad insatser inom äldreomsorgen kostar

Din kostnad för insatser från äldreomsorgen beror på hur stor din inkomst är och hur mycket hjälp du får. Varje år sker en justering av avgifterna. Det finns en högsta avgift (maxtaxa) som kommunen eller annan utförare får ta ut för hemtjänst och hemsjukvård. Högsta avgiften är 2139 kronor per månad (år 2021).

Grundavgift för boende på vård- och omsorgsboende

I avgiften för kommunens boende ingår serviceinsatser (ej städ), hemsjukvård, personlig omvårdnad, närhet till personal dygnet runt, tillgång till gemensamma utrymmen och trygghetslarm. Ledsagning ingår i avgiften för boendet, om du inte har någon (närstående) som kan följa med.

Medboende är exempelvis maka/make, sambo eller registrerad partner. I medboendeavgiften ingår trygghetslarm och tillgång till tvättstuga samt aktivitetsutrymmen.

Man betalar alltid hel månadsavgift, oavsett frånvaro

Grundavgift för vård- och omsorgsboende: 1938 kronor per månad
Grundavgift för medboende: 700 kr per månad
Dygns-abonnemang av mat: 4388 kronor per månad

Grundavgift för korttidsboende

Du som bor på korttidsboende betalar en grundavgift per dag där allt utom mat och hemsjukvård ingår. Dessa kostnader tillkommer.

Avgift för korttidsvistelse: 92 kronor per dag
Avgift för mat under korttidsvistelse: 146 kr per dag
Avgift för hemsjukvård: 334 kronor per månad
Sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser har en fast avgift per månad

Hemtjänstavgift

Här ingår omvårdnad och hjälp med den dagliga livsföringen. Det kan till exempel handla om hjälp med:

  • personlig hygien
  • toalettbesök
  • av- och påklädning
  • hjälp vid måltider
  • tvätt

Taxan har två nivåer: 1 och 2, beroende på hur mycket hjälp man behöver.

Hemtjänst nivå 1 (ej dagliga insatser): 539 kronor per månad
Hemtjänst nivå 2 (dagliga insatser): 835 kronor per månad
Trygghetslarm: 226 kronor per månad
Hemsänd mat (matdistribution): 59 kronor per portion

Avgifter för städ och inköp

Städ 1 rum o kök: 430 kronor per månad
Städ 2 rum o kök: 662 kronor per månad
Inköp nivå 1, 1 gång i veckan: 654 kronor per månad
Inköp nivå 2, 1 gång månad: 153 kronor per månad
Inköp nivå 3, 2 gånger i veckan: 1 307 kronor per månad
Inköp nivå 4, 2 gånger per månad: 305 kronor per månad

Andra avgifter

Serviceinsatser: 305  kronor per timme
Avgiften tas ut per timme för insatser som städning, inköp, bank- och postärenden.

Avgift för hemsjukvård: 334 kronor per månad
Sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser har en fast avgift per månad.
Ledsagning som service: 162 kronor per timma.
Sondmat: 1904 kronor per månad

Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 februari 2015, senast ändrad den 4 januari 2022 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?