Vad insatser inom äldreomsorgen kostar

Din kostnad för insatser från äldreomsorgen beror på hur stor din inkomst är och hur mycket hjälp du får. Varje år sker en justering av avgifterna. Det finns en högsta avgift (maxtaxa) som kommunen eller annan utförare får ta ut för hemtjänst och hemsjukvård. Högsta avgiften är 2170 kronor per månad (år 2022).

Grundavgift för boende på vård- och omsorgsboende

I avgiften för kommunens boende ingår serviceinsatser (ej städ), hemsjukvård, personlig omvårdnad, närhet till personal dygnet runt, tillgång till gemensamma utrymmen och trygghetslarm. Ledsagning ingår i avgiften för boendet, om du inte har någon (närstående) som kan följa med.

Medboende är exempelvis maka/make, sambo eller registrerad partner. I medboendeavgiften ingår trygghetslarm och tillgång till tvättstuga samt aktivitetsutrymmen.

Man betalar alltid hel månadsavgift, oavsett frånvaro

Grundavgift för vård- och omsorgsboende: 1977 kronor per månad
Grundavgift för medboende: 714 kr per månad
Dygns-abonnemang av mat: 4388 kronor per månad

Grundavgift för korttidsboende

Du som bor på korttidsboende betalar en grundavgift per dag där allt utom mat och hemsjukvård ingår. Dessa kostnader tillkommer.

Avgift för korttidsvistelse: 94 kronor per dag
Avgift för mat under korttidsvistelse: 146 kr per dag
Avgift för hemsjukvård: 341 kronor per månad
Sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser har en fast avgift per månad

Hemtjänstavgift

Här ingår omvårdnad och hjälp med den dagliga livsföringen. Det kan till exempel handla om hjälp med:

 • personlig hygien
 • toalettbesök
 • av- och påklädning
 • hjälp vid måltider
 • tvätt

Taxan har två nivåer: 1 och 2, beroende på hur mycket hjälp du behöver.

 • Hemtjänst nivå 1 (ej dagliga insatser): 550 kronor/månad
 • Hemtjänst nivå 2 (dagliga insatser): 852 kronor/månad
 • Trygghetslarm: 231 kronor/månad
 • Hemsänd mat (matportion): 60 kronor/portion
 • Hemsänd mat (dessert): 15 kronor/portion
 • Hemsänd mat (kvällsmål): 35 kronor/portion

Avgifter för städ och inköp

 • Städ 1 rum o kök: 439 kronor/månad
 • Städ 2 rum o kök: 675 kronor/månad
 • Inköp nivå 1, 1 gång i veckan: 666 kronor/månad
 • Inköp nivå 2, 1 gång månad: 156 kronor/månad
 • Inköp nivå 3, 2 gånger i veckan: 1 333 kronor/månad
 • Inköp nivå 4, 2 gånger per månad: 311 kronor/månad

Andra avgifter

 • Serviceinsatser: 311  kronor/timme. Avgiften tas ut per timme för insatser som städning, inköp, bank- och postärenden
 • Avgift för hemsjukvård: 341 kronor/månad
 • Sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser har en fast avgift per månad
 • Ledsagning som service: 165 kronor/timma
 • Sondmat: 1942 kronor per månad

Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 februari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?