Integrerad som i del av omsorgen

Med integrerad menas att måltiden är en del av omsorgen och tas tillvara för att exempelvis skapa sociala sammanhang.

• Det finns en tydlig arbetsfördelning mellan kostenheten och verksamheten för dygnets alla måltider.
• Möjlighet att påverka vad, när och hur måltiderna serveras.
• Måltiderna skapar sociala sammanhang och bryter ensamhet.
•Samsyn och tvärprofessionell samverkan i hela måltidskedjan.
• Den enskilde vårdtagarens önskemål om måltiden ska framgå i den individuella genomförandeplanen.


Publicerat av Anette Westerlund den 23 oktober 2019, senast ändrad den 29 oktober 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?