Säker mat

En bra måltid är god och ska intas i trevligt sällskap. Den ska också vara näringsriktig med fokus på bevarande av hälsa, funktionsförmåga och livskvalitet. Dessutom ska den vara säker att äta, naturligtvis.

Lila pusselbit med texten Säker

Så här:

• Risken för matförgiftning minskar genom rätt hantering av livsmedel.
• Personalen ska ha kunskap om livsmedelssäkerhet, hygien och rutiner för att hantera risker. Enhetscheferna ansvarar för att rutiner följs och fungerar.
• Rätt mat serveras till rätt person.
• Konsistensanpassad mat hanteras med särskild noggrann hygien.
• Kall mat förvaras kallt, +4 grader och varm mat förvara tillräckligt varmt, +60 grader.

Publicerat av Anette Westerlund den 23 oktober 2019, senast ändrad den 9 december 2021 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?