Trevligt att äta

För de äldre och personer med sjukdomstillstånd eller funktionshinder har mat och måltiden en stor betydelse för att bidra till en god hälsa och livskvalitet.

Guldfärgad pusselbit med texten Trivsam

• Det finns tillräckligt med tid för måltiden.
• Omvårdnadspersonalen deltar aktivt i själva måltiden på demensboenden.
• Möjlighet till god sittställning och tillgång till hjälpmedel.
• Möjlighet att välja att äta måltiden i sällskap med andra eller enskilt.
• Miljön runt måltiden ska vara trivsam och lugn.

Publicerat av Anette Westerlund den 23 oktober 2019, senast ändrad den 28 oktober 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?