Eldningsförbud i Ulricehamns kommun

Publicerat 24 april 2019, 10:48

Från och med onsdagen den 24 april 2019 klockan 11.00 gäller eldningsförbud i Ulricehamns kommun. Anledning är den stora brandrisken som just nu råder i skog och mark. Beslutet om eldningsförbud gäller fram till att annat beslut fattas.

Skylt eldningsförbud, symbol med en eld med ett rött streck över.

Anledningen till eldningsförbudet är den senaste tidens torra och varma väder. Enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap råder just nu extremt stor risk för skogsbrand och stor risk för gräsbrand i vårt område. Även SMHI bedömer att brand- och spridningsrisken är stor. Samtidigt har våra grannkommuner drabbats av flera skogsbränder.

Vad innebär eldningsförbudet?

Eldningsförbudet innebär att det endast är tillåtet att använda öppen eld i grillar på egen tomt i anslutning till bostads- och fritidshus.

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor. Den som orsakar brand genom oaktsamhet kan åtalas för allmänfarlig vårdslöshet.

För mer information kontakta:

Max Rademacher, tf kanslichef
max.rademacher@ulricehamn.se
0321- 59 67 52, 0766- 43 67 52