Om- och tillbyggnation av Hössna förskola

Hästhovens förskola skiss ombyggnationHästhovens förskola i Hössna, skiss inför ombyggnation

Till- och ombyggnad av Hössna förskola samt utökning av skolgård

Under hösten 2018 påbörjas tillbyggnad av 1,5 avdelning samt ombyggnad av två befintliga avdelningar. Utökning av skolgård med ca 1300 m2 och ny lekutrustning, förrådsbyggnader mm. Befintligt beredningskök byggs om till tillagningskök. Ny uppvärmning med bergvärme och ny ventilation samt elinstallationer. Byte av takbeläggning på befintlig byggnad.

Skiss/karta

Ritning av ombyggnation av Hössna förskola, Hästhoven.

Ritning av ombyggnation av Hössna förskola, Hästhoven.

Tidplan och projektstatus

Ombyggnation av skolgård kommer ske etappvis med start vecka 22. Denna del beräknas klar vecka 46.

Detaljerad tidplan för byggnation är under framtagande.

Vecka 37 är preliminär byggstart på första etappen av ombyggnationen av själva förskolan. Ombyggnationen beräknas vara klar under vecka våren 2019.

Ombyggnation av kök pågår parallellt med senare delen av ombyggnationen av förskolans lokaler.

Kort fakta

Adress: Hovslagarliden Hössna Ulricehamns Kommun

Storlek: Tillbyggnad skolgård ca 1 300 m2 ombyggnad skolgård ca 2 000 m2 inklusive parkeringsytor, förråd mm.
Tillbyggnad 1,5 avdelningar inklusive personalytor och nytt beredningskök på cirka 400 m2. Ombyggnad av två avdelningar på ca 400 m2

Planerad byggstart:

Vecka 22, 2018

Planerat byggslut:

Våren 2019

Kostnad:

23 miljoner

Frågor om projektet

Åke Johannesson
byggprojektledare, fastighet
Ulricehamns kommun
0321- 59 52 15
ake.johannesson@ulricehamn.se


Publicerat av Ulrika Emtervall den 25 maj 2018, senast ändrad den 25 maj 2018

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?