Fritidshem (fritids)

Elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan också få en plats på fritidshem.

Fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars arbete eller studier. Vi tar även hänsyn till om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation. Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 3 mars 2015, senast ändrad den 14 juni 2022 av Helena Häggström

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?