Fritidshem (fritids)

Elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan också få en plats på fritidshem.

Barn med gula stövlar hoppar i en vattenpöl.

Fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars arbete eller studier. Vi tar även hänsyn till om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation. Fritidshem erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år.

Schema och frånvaro för fritidshem

I fritidshemmen används appen Edlevo för att registrera både schema och frånvaro. Du kan också uppdatera e-post och telefonnummer. Du laddar ner appen där du vanligtvis laddar ner appar till din mobil och loggar in med BankID.

Schema och frånvaro för förskola och fritidshem

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 3 mars 2015, senast ändrad den 9 februari 2023 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?