Vuxenutbildning, SFI och Lärvux

På vuxenutbildningen i Ulricehamn kan du öka din kompetens och slutföra dina studier på grundskole- och gymnasienivå. Du kan också läsa Lärvux och Svenska för invandrare (SFI).

Personer spm sitter framför datorer

På vuxenutbildningen har vi flexibla studiemöjligheter utifrån dina förutsättningar och du kan läsa en eller flera kurser på dagtid. Det betyder även att du som har ett arbete kan läsa kurser på vuxenutbildningen.
Våra lokaler finns på Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn.
Karta Skolområde Tingsholm

Nu kan du söka kurser på grundläggande och gymnasial nivå med start i januari.

Nyttiga länkar

DigiExam

Exam.net

Google Classroom

Gmail

E-post

E-post

 

Rätt till komvux

Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

  • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare.
  • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare.
  • grundläggande behörighet till yrkeshögskola.
  • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola.

Prövning och validering

Vid prövning bedöms dina kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper i ämnet vid prövotillfället.

Distanskurser

Distanskurser är ett komplement till de kurser vi inte erbjuder på plats på vuxenutbildningen i Ulricehamn. Om du vill läsa en kurs som inte ges i Ulricehamn kan du läsa den på distans. Om du av olika skäl inte kan närvara på de lärarledda lektionerna dagtid kan du också få beslut att läsa kurserna på distans. Om du är bosatt i Ulricehamns kommun och är heltidsstuderande är huvudregeln att du studerar på vuxenutbildningens Lärcentrum.

Distanskurser som kräver praktik

Distanskurser som kräver praktik – till exempel inom Vård- och omsorgsprogrammet – läser du hos oss på vuxenutbildningen. Praktikplatserna är få och fördelas inom regionen av en regional samordnare.

För dig som validerar inom vård- och omsorgsprogrammet

Om du har gjort din valideringspraktik och sedan fortsätter med ditt arbete och dina studier så är det möjligt att läsa resterande kurser som distanskurser. Du kan också läsa via handledning av vårdlärare på vuxenutbildningen. Övriga distanskurser som kräver praktik beslutas om praktiken i samråd med distansutbildningsföretaget och vuxenutbildningen i Ulricehamn.

Sök distanskurser

Företaget som vuxenutbildningen i Ulricehamn anlitar för dinstanskurser heter Hermods. Kursutbudet på distans finns på Hermods webbplats. Tala med vår yrkes- och studievägledare om du vill läsa på distans. Du får all hjälp du behöver av oss på Lärcentrum.

Distanskurser ges via Hermods

Frågor om studier

Har du frågor om utbildning, arbetsliv och annat inom studie- och yrkesvägledning?

Fyll i formuläret nedan så blir du kontaktad av vår studie- och yrkesvägledare så snart som möjligt. Du måste ange namn och e-postadress för att vi ska kunna återkoppla till dig.

Vi hanterar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen samt offentlighets- och sekretesslagen

Studiefinansiering och CSN

Om du läser minst halvfart på grundläggande eller gymnasial nivå finns möjlighet att söka studiemedel från CSN. Det finns en bidragsdel och en lånedel.

Med hjälp av e-legitimation eller mobilt bank-ID loggar du in på CSN:s hemsida och fyller i en ansökan. Var noga med att start- och slutdatum för perioden och antal poäng stämmer med hur du läser.

Kontakta sedan vuxenutbildningens studiehandledare för att få en studieplan inskickad till CSN.

När CSN fattat beslut om din ansökan kommer du få ett meddelande om att lämna in en studieförsäkran. Du skriver ut blanketten, undertecknar och lämnar den till vår skolsekreterare.

Observera att förlängning av en kurs kan påverka studiemedlen från CSN.

Studiemedelsansökan CSN

CSN in other languages

Det är en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

  • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare.
  • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare.
  • grundläggande behörighet till yrkeshögskola.
  • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 februari 2015, senast ändrad den 22 oktober 2019 av Michael Drebäck