Vuxenutbildning, SFI och särvux

På vuxenutbildningen i Ulricehamn kan du öka din kompetens och slutföra dina studier på grundskole- och gymnasienivå. Du kan också läsa Särvux och Svenska för invandrare (SFI).

Vuxenutbildning. Foto: Sören HåkanlindFoto: Sören Håkanlind

På vuxenutbildningen har vi flexibla studiemöjligheter. Du kan läsa en eller flera kurser på dagtid. Du kan även läsa på distans. Våra lokaler finns på Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn.

E-post

E-post

Fronter

Fronter

Lärcentrum

Alla kommuninvånare som läser är välkomna att nyttja Lärcentrums trevliga lokaler. Här får du tillgång till arbetsutrymme, datorer med fräsch programvara och tillgång till skrivare. Tala med vår samordnare för lärcentrum så får du ett konto till datorerna samt ett passerkort till lokalerna. På Lärcentrum finns också vår studie- och yrkesvägledare samt skolsekreterare.

Datum för prov

Datum för prov uppdateras senare.

Yrkesutbildning

 

Ulricehamns kommun erbjuder yrkesutbildning för vuxna genom Boråsregionens vuxenutbildning (Brvux).

När du går en yrkesutbildning får du praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna arbeta inom ett visst yrke. Du kan till exempel hitta utbildningar inom restaurang och storkök, ekonomi, logistik och hantverk.

Du kan också skaffa dig behörighet för att söka vidare till högre utbildningar.

Ansökan gör du via Borås stads webbplats där skapar du ett konto för att sedan kunna söka bland alla de yrkesutbildningar som finns inom Brvux.

Boråsregionens vuxenutbildning

Inom Ulricehamns kommuns egen vuxenutbildning finns även en yrkesutbildning inom vård och omsorg:

Vård- och omsorgsprogrammet

Distanskurser

Distanskurser är ett komplement till de kurser vi inte erbjuder på plats på vuxenutbildningen i Ulricehamn. Om du vill läsa en kurs som inte ges i Ulricehamn kan du läsa den på distans. Om du av olika skäl inte kan närvara på de lärarledda lektionerna dagtid kan du också få beslut att läsa kurserna på distans. Om du är bosatt i Ulricehamns kommun och är heltidsstuderande är huvudregeln att du studerar på vuxenutbildningens Lärcentrum.

Distanskurser som kräver praktik

Distanskurser som kräver praktik – till exempel inom Vård- och omsorgsprogrammet – läser du hos oss på vuxenutbildningen. Praktikplatserna är få och fördelas inom regionen av en regional samordnare.

För dig som validerar inom vård- och omsorgsprogrammet

Om du har gjort din valideringspraktik och sedan fortsätter med ditt arbete och dina studier så är det möjligt att läsa resterande kurser som distanskurser. Du kan också läsa via handledning av vårdlärare på vuxenutbildningen. Övriga distanskurser som kräver praktik beslutas om praktiken i samråd med distansutbildningsföretaget och vuxenutbildningen i Ulricehamn.

Sök distanskurser

Företaget som vuxenutbildningen i Ulricehamn anlitar för dinstanskurser heter Hermods. Kursutbudet på distans finns på Hermods webbplats. Tala med vår yrkes- och studievägledare om du vill läsa på distans. Du får all hjälp du behöver av oss på Lärcentrum.

Distanskurser ges via Hermods

Frågor om studier

Har du frågor om utbildning, arbetsliv och annat inom studie- och yrkesvägledning?

Fyll i formuläret nedan så blir du kontaktad av vår studie- och yrkesvägledare så snart som möjligt. Du måste ange namn och e-postadress för att vi ska kunna återkoppla till dig.

Vi hanterar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen samt offentlighets- och sekretesslagen

Fält markerade med * är obligatoriska.

Studiefinansiering och CSN

Om du läser minst halvfart på grundläggande eller gymnasial nivå finns möjlighet att söka studiemedel från CSN. Det finns en bidragsdel och en lånedel.

Med hjälp av e-legitimation eller mobilt bank-ID loggar du in på CSN:s hemsida och fyller i en ansökan. Var noga med att start- och slutdatum för perioden och antal poäng stämmer med hur du läser.

Kontakta sedan vuxenutbildningens studiehandledare för att få en studieplan inskickad till CSN.

När CSN fattat beslut om din ansökan kommer du få ett meddelande om att lämna in en studieförsäkran. Du skriver ut blanketten, undertecknar och lämnar den till vår skolsekreterare.

Observera att förlängning av en kurs kan påverka studiemedlen från CSN.

Studiemedelsansökan CSN

CSN in other languages

Alla kommuninvånare som läser är välkomna att nyttja Lärcentrums trevliga lokaler. Här får du tillgång till arbetsutrymme, datorer med fräsch programvara och tillgång till skrivare. Tala med vår samordnare för lärcentrum så får du ett konto till datorerna samt ett passerkort till lokalerna. På Lärcentrum finns också vår studie- och yrkesvägledare samt skolsekreterare.


Publicerat av Elin Johansson den 24 februari 2015, senast ändrad den 11 januari 2018 av Rebecca Berndes