Vuxenutbildning, SFI och särvux

På vuxenutbildningen i Ulricehamn kan du öka din kompetens och slutföra dina studier på grundskole- och gymnasienivå. Du kan också läsa Särvux och Svenska för invandrare (SFI).

Vuxenutbildning. Foto: Sören HåkanlindFoto: Sören Håkanlind

På vuxenutbildningen har vi flexibla studiemöjligheter. Du kan läsa en eller flera kurser på dagtid. Du kan även läsa på distans. Våra lokaler finns på Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn.

E-post

E-post

Fronter

Fronter

Lärcentrum

Alla kommuninvånare som läser är välkomna att nyttja Lärcentrums trevliga lokaler. Här får du tillgång till arbetsutrymme, datorer med fräsch programvara och tillgång till skrivare. Tala med vår samordnare för lärcentrum så får du ett konto till datorerna samt ett passerkort till lokalerna. På Lärcentrum finns också vår studie- och yrkesvägledare samt skolsekreterare.

Datum för prov

Du som läser på grundläggande vuxenutbildning har möjlighet att skriva omprov i följande ämnen: Svenska, Svenska som andraspråk, Engelska, Historia och Matematik. Du som läser på gymnasienivå kan skriva omprov i följande ämnen: Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5, 6 eller 7, Historia 1 b och Matematik 1-3. Proven skrivs på Lärcentrum som ligger i D-huset ingång D6 vid Tingsholmsgymnasiet. Du måste skriva upp dig på listan som hänger vid Sinnet inne på Lärcentrum. Har du frågor kring detta tala då med din lärare.

Regler för nationella prov för distanskurser

Du som läser kurser via distansutbildaren Infokomp kan skriva nationella prov följande datum: Höstterminen 2016

  • Vecka 43: Onsdag 26 oktober, start kl. 8.15
  • Vecka 46: Onsdag 16 november, start kl. 8.15
  • Vecka 48: Onsdag 30 november, start kl. 8.15
  • Vecka 49: Onsdag 7 december, start kl. 8.15
  • Vecka 50: Onsdag 14 december, start kl. 8.15

Tänk på att anmäla dig till provtillfället senast 14 dagar innan provet ska ske. Du anmäler dig genom att skriva upp namn, telefonnummer och kurs på listan som hänger vid Sinnet, inne på Lärcentrum eller genom att kontakta Michael Drebäck på telefon 0321-59 54 56 eller e-post michael.dreback@ulricehamn.se.

I de flesta av de nationella proven finns material som ska läsas en vecka innan provet ska göras. Avsätt hela dagen för provet (8.00-16.00). Proven består av flera olika delar vilka tar olika lång tid.

Nationella prov ges i kurserna: Engelska 5 och 6 Matematik 1 (a,b,c) och 2 (a,b,c) och 3 (b,c) och 4 Svenska 1 och 3 Svenska som andra språk 1 och 3 Proven skrivs på Lärcentrum som ligger i D-huset ingång D6 vid Tingsholmsgymnasiet.

Yrkesutbildning

 

Ulricehamns kommun erbjuder yrkesutbildning för vuxna genom Boråsregionens vuxenutbildning (Brvux).

När du går en yrkesutbildning får du praktiska och teoretiska kunskaper för att kunna arbeta inom ett visst yrke. Du kan till exempel hitta utbildningar inom restaurang och storkök, ekonomi, logistik och hantverk.

Du kan också skaffa dig behörighet för att söka vidare till högre utbildningar.

Ansökan gör du via Borås stads webbplats där skapar du ett konto för att sedan kunna söka bland alla de yrkesutbildningar som finns inom Brvux.

Boråsregionens vuxenutbildning

Inom Ulricehamns kommuns egen vuxenutbildning finns även en yrkesutbildning inom vård och omsorg:

Vård- och omsorgsprogrammet

Distanskurser

Distanskurser är ett komplement till de kurser vi inte erbjuder på plats på vuxenutbildningen i Ulricehamn. Om du vill läsa en kurs som inte ges i Ulricehamn kan du läsa den på distans. Om du av olika skäl inte kan närvara på de lärarledda lektionerna dagtid kan du också få beslut att läsa kurserna på distans. Om du är bosatt i Ulricehamns kommun och är heltidsstuderande är huvudregeln att du studerar på vuxenutbildningens Lärcentrum.

Distanskurser som kräver praktik

Distanskurser som kräver praktik – till exempel inom Vård- och omsorgsprogrammet – läser du hos oss på vuxenutbildningen. Praktikplatserna är få och fördelas inom regionen av en regional samordnare.

För dig som validerar inom vård- och omsorgsprogrammet

Om du har gjort din valideringspraktik och sedan fortsätter med ditt arbete och dina studier så är det möjligt att läsa resterande kurser som distanskurser. Du kan också läsa via handledning av vårdlärare på vuxenutbildningen. Övriga distanskurser som kräver praktik beslutas om praktiken i samråd med distansutbildningsföretaget och vuxenutbildningen i Ulricehamn.

Sök distanskurser

Företaget som vuxenutbildningen i Ulricehamn anlitar för dinstanskurser heter Hermods. Kursutbudet på distans finns på Hermods webbplats. Tala med vår yrkes- och studievägledare om du vill läsa på distans. Du får all hjälp du behöver av oss på Lärcentrum.

Distanskurser ges via Hermods

Frågor om studier

Har du frågor om utbildning, arbetsliv och annat inom studie- och yrkesvägledning?

Fyll i formuläret nedan så blir du kontaktad av vår studie- och yrkesvägledare så snart som möjligt. Du måste ange namn och e-postadress för att vi ska kunna återkoppla till dig.

Vi hanterar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen samt offentlighets- och sekretesslagen

Fält markerade med * är obligatoriska.

Studiefinansiering och CSN

Om du läser minst halvfart på grundläggande eller gymnasial nivå finns möjlighet att söka studiemedel från CSN. Det finns en bidragsdel och en lånedel.

Med hjälp av e-legitimation eller mobilt bank-ID loggar du in på CSN:s hemsida och fyller i en ansökan. Var noga med att start- och slutdatum för perioden och antal poäng stämmer med hur du läser.

Kontakta sedan vuxenutbildningens studiehandledare för att få en studieplan inskickad till CSN.

När CSN fattat beslut om din ansökan kommer du få ett meddelande om att lämna in en studieförsäkran. Du skriver ut blanketten, undertecknar och lämnar den till vår skolsekreterare.

Observera att förlängning av en kurs kan påverka studiemedlen från CSN.

Studiemedelsansökan CSN

CSN in other languages

Alla kommuninvånare som läser är välkomna att nyttja Lärcentrums trevliga lokaler. Här får du tillgång till arbetsutrymme, datorer med fräsch programvara och tillgång till skrivare. Tala med vår samordnare för lärcentrum så får du ett konto till datorerna samt ett passerkort till lokalerna. På Lärcentrum finns också vår studie- och yrkesvägledare samt skolsekreterare.


Publicerat av Elin Johansson den 24 februari 2015, senast ändrad den 28 juni 2017 av Annika Johansson