Energi och rådgivning

Vår energirådgivare kan hjälpa dig med gratis, opartisk och oberoende rådgivning. Vi finns för både Tranemo och Ulricehamns kommun. Rådgivningen är till för privatpersoner, föreningar, organisation och till både små och medelstora företag.

Lampa och ljus . Foto: Charbel SaderFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Genom Ulricehamns kommuns energirådgivare kan du bland annat få veta mer om:

 • Energieffektivisering
 • Energideklaration
 • Solenergi
 • Värmepumpar
 • Bidragsmöjligheter

Värmesystem

Du kan göra mycket för att minska ditt värmebehov i ditt hus. Du kan tilläggsisolera det eller byta värmesystem. Vilket uppvärmningssystem som är bäst för just ditt hus beror på flera olika saker. Hur är huset byggt? När är det byggt? Är huset renoverat eller i dåligt skick? Hur mycket värme behöver du?

Din energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig med vilket värmesystem som passar dig och ditt hus bäst. Nedan finner du allmän information om olika värmesystem.

På Energimyndighetens webbplats finns ytterligare information.

Värmepumpar

Om du byter från pellets eller ett vedeldat värmesystem – tänk även på att du behöver se över ventilation och fuktproblem. Kontakta kommunens energirådgivare för att få personlig rådgivning om åtgärder.

Planerar du att skaffa värmepump ska du anmäla det till kommunen innan du installerar.

Värmepumpar

Vedeldning

Ved och andra biobränslen är ett kretsloppsanpassat uppvärmningsalternativ. Det kan bidra till att minska problemen med exempelvis växthuseffekt och försurning.

Vedeldningspolicy för Ulricehamns kommun (pdf)

En förutsättning för dessa miljövinster är att eldning sker på rätt sätt. Annars riskerar vedeldningen att skapa miljöproblem i form av utsläpp av hälsoskadliga luftföroreningar med mera. Dessutom blir din kostnad för uppvärmning lägre om du eldar med rätt teknik.

Så eldar du inomhus på bästa sätt

 • Se till att ha bra utrustning. Om du ska installera en ny ved- eller pelletspanna, köp alltid en miljögodkänd panna.
 • Elda med hänsyn till dina grannar.
 • Använd alltid torr ved.
 • Rökens färg kan användas som en indikator på om eldningen är bra. Är den nästan osynlig och i det närmaste luktfri så eldar du rätt.
 • Se till att ha tillräcklig syretillförsel och undvik pyreldning. Att ha en ackumulatortank installerad gör det möjligt för dig att alltid ha tillräckligt med lufttillförsel.
 • Ta hand om din panna och skorsten med hjälp av regelbunden sotning. Sotning och brandskyddskontroll i Ulricehamns kommun.

Tänk på att allt som kommer in i pannan också kommer ut. Endast rent bränsle får eldas, inte sopor eller avfall. Impregnerat och målat virke får absolut inte eldas i en vedpanna utan ska lämnas till insamling.

Mer information

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har mer information om hur du eldar på rätt sätt.

Vedpannor som klarar de uppställda utsläppskraven, så kallade miljögodkända pannor, ska alltid väljas vid nyinstallation. Mer information om miljögodkända pannor finns på SP:s webbplats.

www.sp.se

Funderar du på att att byta panna/kamin eller bränsle? Prata alltid med sotaren först! Kontrollera med miljö och samhällsbyggnad om bygganmälan krävs. Läs mer om anmälan av eldstad i Ulricehamns kommun.

Om du byter från pellets eller ett vedeldat värmesystem – tänk även på att du behöver se över ventilation och fuktproblem. Kontakta kommunens energirådgivare för att få personlig rådgivning om åtgärder.

Planerar du att skaffa värmepump ska du anmäla det till kommunen innan du installerar.

Värmepumpar


Publicerat av Charbel Sader den 28 januari 2015, senast ändrad den 12 februari 2016 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?