Taxor och avgifter

Kommunala avgifter (taxor) reglerar hur mycket det kostar att använda kommunens tjänster, till exempel avgifter för äldreomsorg, barnomsorg, bygglov och hyra av kommunala hallar.

pengar

I vår samlade taxebilaga hittar du de vanligaste avgifterna som kommunen tar ut.

Taxebilaga, taxor och avgifter 2017 (pdf)

Fler taxor

Här hittar du fler taxor och riktlinjer för vad som gäller inom specifika verksamheter:

Taxa Tobakslagen
Taxa Strålskyddslagen
Taxa Miljöbalken 2016
Taxa för serveringstillstånd
Taxa för receptfria läkemedel
Taxa för prövning och tillsyn av folköl
Taxa för livsmedel
Taxa för foder och animaliska biprodukter

Det förekommer fler taxor än de som finns i ovanstående bilagor. Taxorna finns på vår webb i anslutning till den information det gäller. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.


Publicerat av Charbel Sader den 10 mars 2016, senast ändrad den 16 juni 2017 av Sofia Thunarf

Hjälpte informationen på denna sida dig?