Taxor och avgifter

Kommunala avgifter (taxor) reglerar hur mycket det kostar att använda kommunens tjänster, till exempel avgifter för äldreomsorg, barnomsorg, bygglov och hyra av kommunala hallar.

I vår samlade taxebilaga hittar du de vanligaste avgifterna som kommunen tar ut:

Taxebilaga 2019

Fler taxor

Här hittar du fler taxor och riktlinjer för vad som gäller inom specifika verksamheter:

Taxa för prövning och tillsyn av tobak och andra liknande produkter fr.o.m 1 juli 2019
Taxa Strålskyddslagen 2019
Taxa Miljöbalken 2019
Taxa Serveringstillstånd 2019
Taxa Receptfria läkemedel 2019
Taxa Folkölstillsyn 2019
Taxa Livsmedel 2019
Taxa Foder och animaliska biprodukter 2019

Det förekommer fler taxor än de som finns i ovanstående bilagor. Taxorna finns på vår webb i anslutning till den information det gäller. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Autogiro

Autogiro
Med autogiro betalas dina fakturor automatiskt på förfallodagen. Det passar bra för återkommande betalningar, som till exempel hemtjänst eller avgift för förskola.

Tänk på
Du kan behöva anmäla flera autogiron. Ett autogiro täcker inte in alla de tjänster du betalar för till Ulricehamns kommun. Har du fakturor från flera verksamheter behöver du anmäla flera autogiron.

Så ser du att ditt autogiro gäller
När du får en faktura från Ulricehamns kommun med texten ”Autogirofaktura” vet du att tjänsten är i gång och att fakturan betalas automatiskt på förfallodagen. Om du vill slippa att få pappersfakturan kan du kombinera ditt autogiro med e-faktura.

Du måste ha pengar på kontot
Du måste ha täckning på kontot senast klockan 00.01 på förfallodagen, annars kan det innebära att betalningen inte sker.

Avsluta autogiro
Du kan när som helst återkalla ditt medgivande vilket innebär att tjänsten helt avslutas. Det kan du göra via din internetbank eller här på webben.

Så här gör du för att anmäla autogiro:

Via webben
Autogiroblankett ifyllningsbar

Via blankett
Du kan också skriva ut blanketten autogiroanmälan, medgivande, som du undertecknar och skickar till:

ULRICEHAMNS KOMMUN
Box 15
523 86 Ulricehamn

Ha en faktura till hands när du fyller i blanketten, där finns de uppgifter du behöver.

Via din bank
Du kan också anmäla autogiro via din internetbank.

Autogiro
Med autogiro betalas dina fakturor automatiskt på förfallodagen. Det passar bra för återkommande betalningar, som till exempel hemtjänst eller avgift för förskola.

Tänk på
Du kan behöva anmäla flera autogiron. Ett autogiro täcker inte in alla de tjänster du betalar för till Ulricehamns kommun. Har du fakturor från flera verksamheter behöver du anmäla flera autogiron.

Så ser du att ditt autogiro gäller
När du får en faktura från Ulricehamns kommun med texten ”Autogirofaktura” vet du att tjänsten är i gång och att fakturan betalas automatiskt på förfallodagen. Om du vill slippa att få pappersfakturan kan du kombinera ditt autogiro med e-faktura.

Du måste ha pengar på kontot
Du måste ha täckning på kontot senast klockan 00.01 på förfallodagen, annars kan det innebära att betalningen inte sker.

Avsluta autogiro
Du kan när som helst återkalla ditt medgivande vilket innebär att tjänsten helt avslutas. Det kan du göra via din internetbank eller här på webben.

Så här gör du för att anmäla autogiro:

Via webben
Autogiroblankett ifyllningsbar

Via blankett
Du kan också skriva ut blanketten autogiroanmälan, medgivande, som du undertecknar och skickar till:

ULRICEHAMNS KOMMUN
Box 15
523 86 Ulricehamn

Ha en faktura till hands när du fyller i blanketten, där finns de uppgifter du behöver.

Via din bank
Du kan också anmäla autogiro via din internetbank.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 mars 2016, senast ändrad den 4 oktober 2019 av Kajsa Leidek

Hjälpte informationen på denna sida dig?