Taxor och avgifter

Kommunala avgifter (taxor) reglerar hur mycket det kostar att använda kommunens tjänster, till exempel avgifter för äldreomsorg, barnomsorg, bygglov och hyra av kommunala hallar. 

I vår samlade taxebilaga hittar du de vanligaste avgifterna som kommunen tar ut:

Taxebilaga 2022 (pdf) Lyssna

Information om taxor gällande avfall, vatten och avlopp hos Ulricehamns Energi

Fler taxor

Här hittar du fler taxor och riktlinjer för vad som gäller inom specifika verksamheter:

Taxa miljöbalken 2022 (pdf) Lyssna

Taxa foder och animaliska produkter 2022 (pdf) Lyssna

Taxa strålskyddslagen 2022 (pdf) Lyssna

Taxa livsmedel 2022 (pdf) Lyssna

Taxa receptfria läkemedel 2022 (pdf) Lyssna

Taxa folkölstillsyn 2022 (pdf) Lyssna

Taxa för prövning och tillsyn av tobak och andra liknande produkter 2022 (pdf) Lyssna

Taxa för serveringstillstånd 2022 (pdf) Lyssna

Taxa sprängämnesprekursorer 2022 (pdf) Lyssna

Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2022 (pdf) Lyssna

Det förekommer fler taxor än de som finns i ovanstående bilagor. Taxorna finns på vår webb i anslutning till den information det gäller. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Autogiro

Med autogiro betalas dina fakturor automatiskt på förfallodagen. Det passar bra för återkommande betalningar, som till exempel hemtjänst eller avgift för förskola.

Tänk på

Du kan behöva anmäla flera autogiron. Ett autogiro täcker inte in alla de tjänster du betalar för till Ulricehamns kommun. Har du fakturor från flera verksamheter behöver du anmäla flera autogiron.

Så ser du att ditt autogiro gäller

När du får en faktura från Ulricehamns kommun med texten ”Autogirofaktura” vet du att tjänsten är i gång och att fakturan betalas automatiskt på förfallodagen. Om du vill slippa att få pappersfakturan kan du kombinera ditt autogiro med e-faktura.

Du måste ha pengar på kontot

Du måste ha täckning på kontot senast klockan 00.01 på förfallodagen, annars kan det innebära att betalningen inte sker.

Avsluta autogiro

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande vilket innebär att tjänsten helt avslutas. Det kan du göra via din internetbank eller här på webben.

Så här gör du för att anmäla autogiro:

Via webben

Anmälan om autogiro (pdf)

Via blankett

Du kan också skriva ut blanketten autogiroanmälan, medgivande, som du undertecknar och skickar till:

Ulricehamns kommun
Box 15
523 86 Ulricehamn

Ha en faktura till hands när du fyller i blanketten, där finns de uppgifter du behöver.

Via din bank

Du kan också anmäla autogiro via din internetbank.

Betalningspåminnelser och inkassokrav

Ulricehamns kommun har avtal med Visma Financial Solutions för påminnelse- och inkassohantering. Det innebär att Visma svarar på frågor om betalningen av påminnelse och inkassokrav och att Ulricehamns kommun hanterar frågor som rör grundfakturan och dess innehåll.

Har du frågor kring grundfakturan?

Kontakta ekonomiavdelningen i Ulricehamns kommun:

Telefon: 0321-59 50 00
E-post: ekonomi@ulricehamn.se

Har du frågor om påminnelse eller inkassokrav?

Kontakta Visma:

Telefon: 0771-23 24 00
E-post: inkasso.collectors@visma.com

Betala inkasso via Visma

Med autogiro betalas dina fakturor automatiskt på förfallodagen. Det passar bra för återkommande betalningar, som till exempel hemtjänst eller avgift för förskola.

Tänk på

Du kan behöva anmäla flera autogiron. Ett autogiro täcker inte in alla de tjänster du betalar för till Ulricehamns kommun. Har du fakturor från flera verksamheter behöver du anmäla flera autogiron.

Så ser du att ditt autogiro gäller

När du får en faktura från Ulricehamns kommun med texten ”Autogirofaktura” vet du att tjänsten är i gång och att fakturan betalas automatiskt på förfallodagen. Om du vill slippa att få pappersfakturan kan du kombinera ditt autogiro med e-faktura.

Du måste ha pengar på kontot

Du måste ha täckning på kontot senast klockan 00.01 på förfallodagen, annars kan det innebära att betalningen inte sker.

Avsluta autogiro

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande vilket innebär att tjänsten helt avslutas. Det kan du göra via din internetbank eller här på webben.

Så här gör du för att anmäla autogiro:

Via webben

Anmälan om autogiro (pdf)

Via blankett

Du kan också skriva ut blanketten autogiroanmälan, medgivande, som du undertecknar och skickar till:

Ulricehamns kommun
Box 15
523 86 Ulricehamn

Ha en faktura till hands när du fyller i blanketten, där finns de uppgifter du behöver.

Via din bank

Du kan också anmäla autogiro via din internetbank.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 mars 2016, senast ändrad den 11 augusti 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?