Taxor och avgifter

Kommunala avgifter (taxor) reglerar hur mycket det kostar att använda kommunens tjänster, till exempel avgifter för äldreomsorg, barnomsorg, bygglov och hyra av kommunala hallar.

I vår samlade taxebilaga hittar du de vanligaste avgifterna som kommunen tar ut:

Taxebilaga 2019

Fler taxor

Här hittar du fler taxor och riktlinjer för vad som gäller inom specifika verksamheter:

Taxa för prövning och tillsyn av tobak och andra liknande produkter fr.o.m 1 juli 2019
Taxa Strålskyddslagen 2019
Taxa Miljöbalken 2019
Taxa Serveringstillstånd 2019
Taxa Receptfria läkemedel 2019
Taxa Folkölstillsyn 2019
Taxa Livsmedel 2019
Taxa Foder och animaliska biprodukter 2019

Det förekommer fler taxor än de som finns i ovanstående bilagor. Taxorna finns på vår webb i anslutning till den information det gäller. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 10 mars 2016, senast ändrad den 29 juli 2019 av Kajsa Klasson Frisell

Hjälpte informationen på denna sida dig?