Taxor och avgifter

Kommunala avgifter (taxor) reglerar hur mycket det kostar att använda kommunens tjänster, till exempel avgifter för äldreomsorg, barnomsorg, bygglov och hyra av kommunala hallar.

Bild på sedlar

I vår samlade taxebilaga hittar du de vanligaste avgifterna som kommunen tar ut:

Taxebilaga, taxor och avgifter 2018 (pdf)

Fler taxor

Här hittar du fler taxor och riktlinjer för vad som gäller inom specifika verksamheter:

Taxa Tobakslagen 2018
Taxa Strålskyddslagen 2018
Taxa Miljöbalken 2018
Taxa för serveringstillstånd 2018
Taxa för receptfria läkemedel 2018
Taxa för prövning och tillsyn av folköl 2018
Taxa för livsmedel 2018
Taxa för foder och animaliska biprodukter 2018

Det förekommer fler taxor än de som finns i ovanstående bilagor. Taxorna finns på vår webb i anslutning till den information det gäller. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.


Publicerat av Elin Johansson den 10 mars 2016, senast ändrad den 28 februari 2018

Hjälpte informationen på denna sida dig?