Uppleva och göra

Bidrag

Ansöka om ekonomiskt stöd till elitidrott E-tjänst
Ansöka om stöd till föreningslivet för större projekt E-tjänst
Ansökan om folkhälsomedel E-tjänst
Ansökan om föreningsbidrag för funktionshinder-, pensionärsföreningar samt föreningar inom social verksamhet E-tjänst
Ansökan om förlustbidrag för kulturarrangemang E-tjänst
Ansökan om kommunbidrag till studieförbund E-tjänst
Projektstöd till studieförbund för kultur för äldre E-tjänst

Ungas fritid

Medlemskap ungas fritid E-tjänst

Stipendier och priser

Priser och stipendier E-tjänst

Biblioteket

Godkänn låneavtal för bibliotek E-tjänst

Fritidsaktiviteter

Anmälan till sommarsimskola E-tjänst
Ansökan om föreningsbidrag för pensionärsföreningar Blankett
Boka hallar och planer E-tjänst
Föreningsbidrag E-tjänst
Föreningsregistret E-tjänst
Bidrag
Namn E-tjänst Blankett
Ansöka om ekonomiskt stöd till elitidrott E-tjänst
Ansöka om stöd till föreningslivet för större projekt E-tjänst
Ansökan om folkhälsomedel E-tjänst
Ansökan om föreningsbidrag för funktionshinder-, pensionärsföreningar samt föreningar inom social verksamhet E-tjänst
Ansökan om förlustbidrag för kulturarrangemang E-tjänst
Ansökan om kommunbidrag till studieförbund E-tjänst
Projektstöd till studieförbund för kultur för äldre E-tjänst