Avgiftsfri ledsagning

Publicerad den 6 mars 2024, sista röstningsdag 4 juni 2024

2024-167

Äldre kvinna på promenad vintertid

Ska blinda behöva betala för att få hjälp att komma ut och få andra sinnesupplevelser än att sitta inne mellan fyra väggar. Ledsagning för blinda är idag avgiftsbelagd och dom får betala maximalt 2 500 kr/mån. De flesta blinda har en högre levnadskostnad pga att dom tex behöver använda färdtjänst. Många blinda kommer att avstå att ta hjälp av ledsagning pga att kostnaderna blir för höga.

Mitt förlag är:
1. Att ledsagning är avgiftsfri
2. Att den maximala avgiften per månad är 300 kr (om tjänsten ej blir avgiftsfri)

Detta förslag är inte längre aktuellt att skriva under