Bygg en lång bänk utmed Åsunden

Publicerad den 3 juli 2023, sista röstningsdag 1 oktober 2023

2023-437

Bild på strandpromenaden vid sjön Åsunden som ligger spegelblank.Strandpromenaden Foto: Jan Töve

Det här händer i ärendet

  • Ulricehamnsförslaget var uppe på kommunfullmäktiges sammanträde 28 september och överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
  • Kommunfullmäktige beslutade 2024-03-21 § 46 att avslå Ulricehamnsförslaget, se protokoll (pdf). Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheten att utöka sittgrupperna i samband med att ledningarna till det nya reningsverket dras.

Förslaget
Bygg en lång bänk utmed Åsunden från stationen till sjöparken. Mellan sjön och gångvägen. Ser många som möts en kort stund som kan vilja sitta där de möts. Man kan även sitta och meta där.

Detta förslag är inte längre aktuellt att skriva under