Cykelparkering vid brygga 1, 2 och 4

Publicerad den 12 april 2023, sista röstningsdag 11 juli 2023

Cykel i retrostil parkerad på gatan

2023/239
I takt med att båtintresset ökar i staden och fokus ligger mycket på miljö så föreslår jag en liten cykelparkering vid brygga 1, 2 och 4. För oss med båtintresse skulle det göra det tryggare att kunna låsa cykeln vid en angiven plats.

Detta förslag är inte längre aktuellt att skriva under