En grön oas i centrum

Publicerad den 18 april 2023, sista röstningsdag 17 juli 2023

2023/260

Vy över pittoresk citykärna vid sjö

En grön oas i centrum. Gör området kring Grodparken och Lilla torget bilfritt och utöka gräsytorna och plantera fler träd och buskar. Södra och Norra Kullagatan kan bli gågator och ge plats för uteserveringar och mer gräsytor.
På Lilla torget kan gågatan få en naturlig förlängning fram till Boråsvägen och området upp mot Bogesundsgatan kan bli grönområde, salutorg, utescen eller annat valfritt trevligt inslag.
Vi behöver bevara öppna gröna ytor i centrum.
Det vore även önskvärt att behålla marknadsplatsen obebyggd för öppenhetens skull samt begränsa Tullen till max fyra våningar.

 

Detta förslag är inte längre aktuellt att skriva under