Museum i Brunnsnäs

Publicerad den 19 oktober 2023, sista röstningsdag 17 januari 2024

2023-619

Vit byggnad med två flyglar vid sjö

Ulricehamn saknar ett museum. Om jag förstått rätt är museiföremål magasinerade i förråd. Denna fråga tycker jag hör hemma i kulturhus debatten.
Mitt förslag är att Ulricehamn får ett nytt museum i den vackra herrgården Brunnsnäs. Förutom huvudbyggnaden finns en bra ladugård som lämpar sig för de mer robusta föremålen som gamla vagnar. Huvudbyggnaden tycks vara ledig, eftersom den legat ute till uthyrning en tid.
Folkets hus är en fin lokal för scenkonst, bio, föreläsningar m. m.
Vad blir då kvar att inrymma i nytt kulturhus? Att ett nytt bibliotek byggs är viktigt.
Om man använder de lokaler jag pekat på bör kostnaden för kulturlokaler bli rimlig.

Detta förslag är inte längre aktuellt att skriva under