Gör infarten till centrum finare med planteringar och växtarrangemang

Publicerad den 17 augusti 2023, sista röstningsdag 15 november 2023

2023-472

Lila blommor på en gräsmatta

Gör infarten till centrum från Volvorondellen till Lidlrondellen finare än vad den är idag med allt ogräs som växer runt kanterna på refugerna och som aldrig rensas bort. Ställ ut växtarrangemang på refugerna, alt. någon/några planteringar, som många andra städer/tätorter gör vid sina infarter så det ser lite välkomnande ut. Borde vara viktigare än att göra fint vid laddningsstationerna vid ICA Maxirondellen (om det fortfarande är aktuellt).

Detta förslag är inte längre aktuellt att skriva under