Innehållet i utredning om slamfritt reningsverk

Publicerad den 16 november 2023, sista röstningsdag 14 februari 2024

2023-681

foto: Emma Ekstrand

Vår framtid — ett bra reningsverk

Ska vi ha ett vanligt reningsverk eller ett slamfritt — Vad blir konsekvensen?

Restprodukten slam från reningsverk innehåller bl.a. tungmetaller och sprids på våra åkrar. Detta är förbjudet i flera EU-länder och kommer att förbjudas i hela EU i framtiden.

Slamfritt betyder att slammet torkas i en syrefri miljö och därmed försvinner kemikalier, läkemedel och tungmetallerna . Kvar blir en bra produkt —biokol som innehåller fosfor vilket efterfrågas som näring i jordbruket.

På senaste kommunfullmäktige den 26 oktober beslöts att frågan om nya reningsverket återgick till kommunstyrelsen/UEAB för utredning om slamfritt verk.

Jag anser därför att utredningen ska innehålla följande:

 • Hur och om man kan konvertera/anpassa ett slamfritt verk till ett vanligt samt en tidsplan för detta
 • Kostnader för ett vanligt kontra slamfritt. Är det dyrare att bygga till i efterhand?
 • Vilka ytor behövs för ett i efterhand tillbyggt slamfritt verk
 • Miljöaspekten : Vad kostar det miljön?
  + vid transporter av slam
  + lagring av slam
  + utsläpp i våra åkrar och vatten
  + förgiftning av tungmetaller ex kadmium

Detta förslag är inte längre aktuellt att skriva under