Öka storleken på parkeringsrutor vid ny- eller ombyggnation

Publicerad den 7 mars 2024, sista röstningsdag 5 juni 2024

2024-169

Bilar på rad

Det här händer i ärendet

  • Ulricehamnsförslaget var uppe på kommunfullmäktiges sammanträde 21 mars och överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Det innebär att förslaget kommer att utredas innan man fattar ett beslut.

Förslaget

I de flesta svenska städer finns det parkeringsrutor som har en storlek beslutad av Gatukontoret, Trafiknämnden eller vad man må kalla sig. Förutom måtten på parkeringsrutorna så finns också krav på antalet parkeringsplatser för kontor, stormarknader m.m.

En normal parkeringsruta har måtten 2 500 mm x 5 000 mm, vilket är samma mått som förvaltningen beslutat om i Ulricehamns kommun. Det företag som äger fastigheten har dock möjlighet att i vissa fall ansöka om dispens från storleken på parkeringsrutorna och då begära att kravet sänks till 2 300 mm x 5 000 mm.
Det är min uppfattning att kraven för parkeringsrutor och deras storlek kom till någon gång på 50 eller 60 talet och att förvaltningen därefter enbart har att rutinmässigt ställa kravet. I de flesta kommuner överensstämmer kraven med de krav man har på garage för privatpersoner som önskar bygglov för sådana.
De kravs som ställs har dock inte följt med utvecklingen i bilindustrin.

På 1960 – talet var en vanlig familjebil en Volvo Amazon. Den hade ungefär samma som sina konkurrenter, vilka ungefär hade måtten b = 1 620 mm x l = 4 450 mm x h = 1 400 mm.
En normal familjebil idag kan vara en VW Passat, En Volvo S 60 eller en Opel Signum. Om vi jämför med en Volvo S 60 så har dagens modell måtten b = 1 850 mm. L = 4 778 mm och höjd = 1 437 mm.

Den senare är således 230 mm bredare, 328 mm bredare och 37 mm högre! Man kan även uttrycka det som att Volvos familjebil har ökat i storlek på följande vis b 14,2% l 7,3% och h 2,6%
Även s.k. ”småbilar” har blivit större, de har ökat ännu mer än de större bilarna i bredd. Som tydligt framgår så är det bredden på bilarna som är problemet.
På sextiotalet hade förare och passagerare 440 mm utrymme på båda sidor till att öppna dörren och ta sig ut. Förutsatt att föraren hade placerat bilen exakt i mitten av parkeringsrutan. Idag har de 325 mm.

För att ge samma utrymme att komma in i eller ut ur bilen av idag, så behöver parkeringsrutan vara minst 2 730 mm bred.
Problemet med de allt för smala Parkeringsrutorna i förhållande till bilarna är att de driver upp kostnaden kraftigt för såväl bilägare som för försäkringsbolag.
Antalet parkeringsskador ökar och att återställa en dörr som fått en buckla och en lackskada kostar stora pengar för försäkringsbolagen och för försäkringstagarna som måste stå för självrisken.

Jag är övertygad om att en stor majoritet i fullmäktige har fått parkeringsskador på sina bilar under de senare åren.
Av dessa skäl föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar om att förvaltningen får i uppdrag att ändra reglerna för kraven på en parkeringsrutas storlek vid om- ny- eller tillbyggnad, och att de nya kraven ändras från dagens 2 500 mm x 5 000 mm. Till 2 750 mm x 5 000 mm.

Detta förslag är inte längre aktuellt att skriva under