Öka tillgängligheten till ishallen för alla

Publicerad den 7 februari 2024, sista röstningsdag 7 maj 2024

2024-85

Benen på en person som åker skridskor

Öka tillgängligheten till ishallen för alla!

Utöka och senarelägg tiden för allmänhetens åkning i ishallen samt ge tillgång till att kunna låna skridskor som privatperson. Inte alla har råd att köpa skridskor, men alla barn bör få möjligheten att testa på.

Detta förslag är inte längre aktuellt att skriva under