Omarbeta förläggandet av KU-dagar för skolans verksamhet

Publicerad den 8 maj 2023, sista röstningsdag 6 augusti 2023

2023/332

Bild på barn som räcker upp handen i ett klassrum

Omarbeta förläggandet av KU-dagar för skolans verksamhet.
1. Ordna så att barnomsorg garanteras fast kompetensutveckling sker för skolans personal.
2. Anordna dessa KU-dagar under eller i direkt anslutning till lov
3. Skuldbelägg inte vårdnadshavare som saknar möjlighet att ringa in mor-farföräldrar eller andra närstående. Behov av barnomsorg ska inte behöva motiveras ytterligare än att man behöver arbeta.

Undertecknad önskar att skolans KU -dagar ska anordnas med stöd av vikarier alternativt förläggas till lov eller i direkt anslutning till lov.

Man kan inte slå igen sin offentligt finansierade kärnverksamhet ett par gånger per termin med motiveringen att personal behöver kompetensutveckling. Jag känner inte till några vård-och omsorgsboenden i kommunen som slår igen dörrarna för att bedriva kompetensutveckling. Polis, sjukvård, småföretagare eller industrier gör heller inte detta.

Samtliga andra kommunala verksamheter bedriver kompetensutveckling vid med stöd av vikarier eller genom att dela upp samma utbildning på fler tillfällen.

Ulricehamns kommun har i flera år pratat om en bemanningskris och kvinnofälla då de ser över personalförsörjningen i sina verksamheter. Ändå låter man samtliga kommunens hushåll med minderåriga barn utebli från tjänst för att skolan ska bedriva kompetensutveckling ett antal dagar per år?

Inte en enda gång har skolan förlagt KU utbildning under eller i direkt anslutning till exempelvis sportlov, jullov, påsklov, sommarlov. Varför inte då?

Vi kan väl utgå från att i varje fall är fler barn lediga vid dessa tillfällen jämfört med en vanlig vecka?
Arbetsgivaren styr väl inom ram för avtal, semesterförläggandet av lärare och övriga berörda personal och kan se till att kompetensutveckling bedrivs vid dessa tillfällen?

I den bemanningskris som stundtals påtalas i media vad gäller vård och omsorg, vad gör lärarna om de inte tar ut sin semester under juni-juli-augusti? Och om de inte kan vara ett par hjälpande händer i vården kanske de kan ha sin kompetensutveckling då?

Mig veterligen är de även den enda yrkesgruppen i kommunen som arbetar med förtroendetid och inte behöver redovisa sin arbetstid för arbetsgivaren?

Det ska även nämnas att har man barn i olika åldersgrupper infaller i princip det dubbla antalet dagar då man behöver ta ledigt från arbete då KU -dagarna inte infaller samtidigt för samma åldersgrupper.

Hur många arbetsterapeuter, undersköterskor, sjuksköterskor, poliser, stödassistenter, stödbiträden, ingenjörer, it-tekniker, verkstadsmekaniker uteblir idag ofrivilligt från tjänst för att skolans verksamhet ska bedriva kompetensutveckling?

Skolan håller heller inte en konsekvent linje ut mot vårdnadshavarna – vissa KU dagar kan man med viss motivering be om barnomsorg om man inte lyckas ordna ledighet från arbete och andra dagar är den möjligheten inte uttryckt.
Då ska man istället ödmjukast be om att få gå till sitt arbete med en utförlig motivering till varför man inte kan ordna detta på egen hand

Detta förslag är inte längre aktuellt att skriva under