Seniorer i skolan

Publicerad den 25 september 2023, sista röstningsdag 24 december 2023

2023-544

Bild på barn som räcker upp handen i ett klassrum

Det här händer i ärendet
– Ulricehamnsförslaget var uppe på kommunfullmäktiges sammanträde 26 oktober och överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Förslaget
Seniorer i skolan

I Karlskrona kommun finns sedan många år en uppskattad och välfungerande volontärverksamhet där pensionärer, efter en veckas utbildning via Folkuniversitetet, får hjälpa till i förskola och skola. I dagsläget är de över 150 stycken.

Efter besked om färre i personal i vår dotters klass (37 elever i 1:klass på 2 klasslärare) slog tanken mig att detta utbyte nog skulle fungera också i Ulricehamns kommun. Som ett komplement till resursteamet just vår skola nu testar.

Senioren får en meningsfull aktivitet och avgör själv hur många timmar som vill engagera sig, pedagogerna får en trygg vuxen till i klassrummet (med specialkunskaper från ett helt liv/arbetsliv) och barnen, somliga utan mor- och farföräldrar nära, får en givande koppling till en annan, ofta mer tålmodig, generation.

Dessutom finns det ett redan upparbetat sätt att hantera såväl utbildning som praktik i Karlskrona kommun!

Detta förslag är inte längre aktuellt att skriva under