Skapa ett museum med utställning om Ulricehamn i kulturhuset

Publicerad den 16 februari 2024, sista röstningsdag 16 maj 2024

2024-106

Vy över Ulricehamns stad

Det här händer i ärendet

  • Ulricehamnsförslaget var uppe på kommunfullmäktiges sammanträde 29 februari och överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Det innebär att förslaget kommer utredas innan man fattar ett beslut.
  • Kommunfullmäktige beslutade 2024-06-19 att avslå Ulricehamnsförslaget med hänvisning till de redan antagna riktlinjerna för innehåll Ulricehamns kulturhus som antogs i kommunfullmäktige 2024-03-21 § 48. Beslutet 2024-06-19 finns i protokoll (pdf), § 103.

Förslaget
Skapa ett museum med utställning om staden Ulricehamn/Bogesund i det kulturhus som ska byggas vid Marknadsplatsen.

Gör det möjligt att följa en tidslinje från landets äldsta ansikte Bredgårdsmannen över forntida konstverk som Mönekragen till medeltidsstaden Bogesund, knallestaden Ulricehamn och den modernare industri- och järnvägshistorien med mera.

Tillhandahåll också lokaler för mer tillfälliga historiska temautställningar där delar av den kommunala museisamlingen samt föremål med anknytning till Ulricehamn som nu förvaras på andra museer kan visas upp.

 

Detta förslag är inte längre aktuellt att skriva under