Sommarbusskort till ungdomar i både högstadiet och gymnasiet

Publicerad den 25 april 2023, sista röstningsdag 24 juli 2023

2023/291

Blommor vid busstationen i Ulricehamn

Det här händer i ärendet
– Ulricehamnsförslaget var uppe på kommunfullmäktiges sammanträde 25 maj och överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
– Kommunfullmäktige beslutade 2023-10-26 § 189 att avslå Ulricehamnsförslaget, se protokoll (pdf)

Förslaget
Jag läste precis ett Ulricehamnsförslag där man vill ha gratis busskort till gymnasieungdomar i kommunen under sommaren. Varför inte utöka detta till ungdomar i både högstadiet och gymnasiet? Tranemo kommun erbjuder gratis busskort för ungdomar i deras kommun för de som är födda mellan 2005 och 2009.
Många ungdomar på landsbygden, vars föräldrar arbetar större delen under sommaren, vill lätt kunna ta sig till kompisar och aktiviteter runt om i kommunen. När deras föräldrar arbetar – hur ska de då kunna ta sig någonstans när cykelavståndet är allt för långt och går utmed stora trafikerade vägar och ekonomin kanske är ansträngd för många med högre räntor och kostnader för hushållet i stort?
Jag skulle därför vilja se att alla ungdomar kommunen har chans till att få ett gratis busskort (som gäller i hela Västtrafiks trafikområde) under sommarlovet för högstadie- och gymnasieelever som är folkbokförda i kommunen!

Detta förslag är inte längre aktuellt att skriva under