Utvärdera skolmaten genom oanmälda besök

Publicerad den 28 augusti 2023, sista röstningsdag 26 november 2023

2023-490

En hand som håller fram en lunchlåda innehållande spagetti med köttfärssås och grönsakerEn lunchlåda från Tingsholmsgymnasiets kök

Jag vill lämna förslag som är så viktigt och berör de som är vår framtid, våra barns skolmat!
I våra skolor ställs det allt högre krav på prestation som börjar allt längre ner i åldrarna hos våra barn.
Vad är det då som behövs för att man som barn ska orka med och hålla humöret och fokuset uppe en hel dag? Jo, bränsle, alltså bra mat som inspirerar till aptit och ger den nödvändiga energi som krävs.

Jag upplever att det ser väldigt olika ut i våra skolor runt om i kommunen och det får mig att fundera, ska det verkligen vara så? Alla barn ska ges likvärdiga förutsättningar för att lyckas och kunna prestera, det ska inte vara avgörande av vissa personers kompetens eller intresse för matlagning.

För att kunna fånga upp och faktiskt utvärdera och ge förslag till förbättringspotential, är mitt Ulricehamnsförslag att en grupp om några personer tar sig till våra skolmatsalar och utvärderar vad våra barn egentligen äter till vardags.

Detta ska ge genom oanmälda besök under terminerna där gruppen äter av den mat som serveras. Därefter ska utvärdering skrivas ihop och följas upp med berörd personal för att uppnå godtyckligt resultat

Detta förslag är inte längre aktuellt att skriva under