Samverkan med civilsamhället

Kommunen vill hitta nya möjligheter att samarbeta med civilsamhället för att ta oss an framtida utmaningar tillsammans genom att samarbeta på ett annat sätt än vad vi gör idag.

Med civilsamhället menar vi föreningsliv, andra ideella grupper och nätverk.

Var vi står idag

Inledningsvis har vi skapat gemensamma spelregler och synsätt som ger bättre förståelse och samarbete. Tillsammans har vi formulerat en struktur för hur samverkan ska ske framöver. I förlängningen ska kommunen och civilsamhället göra mer verksamhet tillsammans och efterfråga varandras åsikter. För att nå dit behövs civilsamhällets delaktighet i utvecklingen av vårt gemensamma samhälle.

Vi skapar starkare band

Under fyra stormöten har representanter från 56 organisationer inom civilsamhället (79 personer) och 25 representanter från kommunen haft dialoger om hur samverkan ska kunna genomföras på ett annat sätt än vad som sker idag. På dessa möten har vi tillsammans lagt grunden för den struktur som vi ska ha för samverkan framöver.

Lots

Under den tiden som vi har jobbat med strukturen för samverkan har en viktig fråga lyfts flera gånger; hur når vi varandra? Därför har kommunen utsett en lots som kan vara länken mellan kommunen och civilsamhället om det inte redan finns en naturlig koppling mellan organisationerna. Lotsen hjälper kommunens verksamheter att hitta rätt i den mångfald av organisationer som civilsamhället erbjuder men kan också vara en första kontakt för civilsamhället in i kommunen.

Frågor om samverkan?

Petra Grönhaug, utredare
petra.gronhaug@ulricehamn.se
0766-43 50 21

Samråd

Ett samråd ansvarar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet har tagit fram en agenda som lyfter utvecklingsområden, kontaktvägar och utbildning som viktiga delar för samverkan framöver. Roland Karlsson (C), Wiktor Öberg (M) och Max Rademacher (enhetschef på strategi- och utvecklingsenheten) representerar kommunen.

Representanterna från civilsamhället är:
Gulli Håkansson, Trossamfunden
Britt-Marie Larsson, Pensionärsorganisationerna
Dennis Johansson, Landsbygdsorganisationerna
Henric Sjödin, Idrottsrörelsen
Björn Wilhelmsson, Studieförbunden

Stormöte

Några gånger per år kallas till öppna stormöten för att diskutera gemensamma frågor.

Workshop med stöd och bidrag i fokus

Vi ser just nu över riktlinjerna för bidrag och vill veta vad du tycker innan förslaget ska beslutas. Under höstens stormöte den 12 oktober sätter vi därför stöd och bidrag i fokus. Samtal kommer att föras i grupper med representanter från civilsamhället, förtroendevalda och medarbetare från kommunen. Du som representerar en förening kommer inom kort även att få möjlighet att lämna synpunkter skriftligen.

Under kvällen kommer vi även att presentera goda exempel på Idéburet offentligt partnerskap som en möjlig samverkansform i arbetet framöver.

Anmäl dig senast 26 september

Datum: 12 oktober
Tid: 18.00-21.00, kvällen inleds med mingelfika fram till 18.30
Plats: Tingsholmsgymnasiets matsal
Anmälan: petra.gronhaug@ulricehamn.se

Arbetsgrupp för civilsamhällesfrågor

Kommunens olika verksamheter har bildat en intern arbetsgrupp för civilsamhällesfrågor. Kontakta oss gärna för mer information.

Petra Grönhaug, kommunledningsstaben, petra.gronhaug@ulricehamn.se
Patrik Andersson, Nuab, patrik.andersson@nuab.eu
Tomas Dahl, sektor service, tomas.dahl@ulricehamn.se
Victoria Klaiber Svensson, sektor service, victoria.klaibersvensson@ulricehamn.se
Nathalie Johansson, sektor välfärd, nathalie.johansson@ulricehamn.se
Lisbeth Johansson, sektor välfärd, lisbeth.Johansson2@ulricehamn.se
Mats Kindlund, sektor miljö och samhällsbyggnad, mats.kindlund@ulricehamn.se
Petra Ekström, sektor lärande, petra.ekstrom@ulricehamn.se
Julia Eriksson, kommunledningsstaben, julia.eriksson@ulricehamn.se
Daniel Fyhr, kommunledningsstaben, daniel.fyhr@ulricehamn.se

Ett samråd ansvarar för att utveckla och fördjupa samverkan. Samrådet har tagit fram en agenda som lyfter utvecklingsområden, kontaktvägar och utbildning som viktiga delar för samverkan framöver. Roland Karlsson (C), Wiktor Öberg (M) och Max Rademacher (enhetschef på strategi- och utvecklingsenheten) representerar kommunen.

Representanterna från civilsamhället är:
Gulli Håkansson, Trossamfunden
Britt-Marie Larsson, Pensionärsorganisationerna
Dennis Johansson, Landsbygdsorganisationerna
Henric Sjödin, Idrottsrörelsen
Björn Wilhelmsson, Studieförbunden

Publicerat av Ulricehamns kommun den 31 augusti 2020, senast ändrad den 14 september 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?