Nationella minoriteter

I Sverige finns fem erkända minoriteter; judar, romer, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Minoriteternas rättigheter finns samlade i särskild lagstiftning.

Ulricehamn. Foto Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Minoriteternas gemensamma nämnare är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet med en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Alla fem nationella minoriteter omfattas av lagen som ska ge skydd för exempelvis språk, kultur och inflytande i samhällsfrågor.

En kommun kan ha status av ett förvaltningsområde med särskilda åtaganden för minoriteternas skydd. Detta är starkt kopplat till att kommunen har en stor andel minoriteter som bor inom det geografiska området.

Grundskydd

Ulricehamns kommun är inte ett särskilt förvaltningsområde, men omfattas ändå av det som kallas grundskyddet för minoriteterna:

• förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs
• det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
• barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt
• förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor

Vad gäller modersmålsundervisning, undantas minoritetsspråken från kravet att det måste finns fem eller fler elever med ett språk för att undervisning ska ordnas.

Hela Ulricehamns kommuns webbplats kan översättas till minoritetsspråken finska och jiddisch genom Translate-funktionen som finns överst på varje sida.

Lagen på olika språk

Nedan återfinns lagen om nationella minoriteter på de olika språken. Länkarna leder till länsstyrelsen i Stockholms län som tillsammans med Sametinget har ett särskilt uppdrag att samordna och följa upp Sveriges minoritetspolitik.

Suomeksi/finska

Meänkiele/tornedalsfinska

Jiddisch

Romani kale

Romani arli

Romani kelderash

Davvisámigiella/nordsamiska

Julesámegiella/lulesamiska

Åarjelsamien/sydsamiska

Svenska


Publicerat av Katrin Högborn den 30 mars 2016, senast ändrad den 30 mars 2016

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?