Rådgivande funktioner

I Ulricehamns kommun tycker vi att det är viktigt att olika intressegrupper får möjlighet att göra sina röster hörda. De rådgivande funktionerna är grupper där representanter för olika intresseorganisationer träffas och diskuterar med kommunens politiker.

Rådhuset och stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

De rådgivande funktionerna är knutna till kommunstyrelsen, i Ulricehamn finns två stycken råd – ett för samverkan med pensionärsorganisationer och ett för samverkan med handikapporganisationer. Genom att träffas och prata om viktiga frågor tillför råden den kommunala verksamheten kunnande och erfarenhet.

Råden har möjlighet att säga vad de tycker om politiska ärenden som kan påverka förhållandena för äldre eller personer med funktionsnedsättning.

Kommunala rådet för funktionsnedsättning (KRFF)

Det kommunala handikapprådet består av politiker och tjänstemän från Ulricehamns kommun och representanter från de lokala handikapporganisationerna.

Rådet diskuterar frågor som har betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Rådet består av 6 deltagare från handikapporganisationerna. Från kommunen deltar biträdande kommunalråd och biträdande oppositionsråd samt en representant från sektor välfärd och en representant från sektor miljö‐ och samhällsbyggnad.

Rådet träffas 5 gånger per år.

Protokoll 2019

Protokoll 27 maj 2019

Protokoll 1 april 2019

Protokoll 4 februari

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

 

Kommunala rådet för äldrefrågor (KRÄF)

Det kommunala pensionärsrådet består av politiker och tjänstemän från Ulricehamns kommun och representanter från de lokala pensionärsorganisationerna.

Rådet diskuterar frågor som har betydelse för äldre personer i kommunen.

Rådet består av 4 deltagare från pensionärsorganisationerna. Från kommunen deltar biträdande kommunalråd och biträdande oppositionsråd samt en representant från sektor välfärd och en representant från sektor miljö‐ och samhällsbyggnad.

Rådet träffas 5 gånger per år.

Protokoll 2019

Protokoll 27 maj 2019

Protokoll 1 april 2019

Protokoll 4 februari

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Det kommunala handikapprådet består av politiker och tjänstemän från Ulricehamns kommun och representanter från de lokala handikapporganisationerna.

Rådet diskuterar frågor som har betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Rådet består av 6 deltagare från handikapporganisationerna. Från kommunen deltar biträdande kommunalråd och biträdande oppositionsråd samt en representant från sektor välfärd och en representant från sektor miljö‐ och samhällsbyggnad.

Rådet träffas 5 gånger per år.

Protokoll 2019

Protokoll 27 maj 2019

Protokoll 1 april 2019

Protokoll 4 februari

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

 


Publicerat av Gabriela Velasquez den 8 mars 2016, senast ändrad den 17 juni 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?