Familjebehandlare

Ibland behöver du eller din familj hjälp från en utomstående att komma ur problem och göra förändringar i vardagen. Familjebehandlare i kommunen kan hjälpa er att hitta lösningar.

Vi jobbar praktiskt, pedagogiskt och terapeutiskt med barnfamiljer, ungdomar och dig som förälder, enskilt eller i grupp. Vi tror att det går att styra sin vardag själv – istället för att låta problemen styra vardagen.

Hur kan jag få hjälp?

Du kan få träffa en familjebehandlare under fyra tillfällen genom att ringa öppenvårdsenheten på telefon 0321-59 56 88 eller Familjelinjen 0321-59 56 49. Vill du därefter ha fortsatt stöd och hjälp ansöker du om det genom att kontakta socialsekreterarnas mottagning på telefon 0321-59 66 54.

Familjebehandlaren arbetar under sekretess.

Familjebehandlare erbjuder föräldrautbildning i grupp i form av en ledarskapsträning för tonårsföräldrar.

Familjelinjen

Behöver du ha någon att prata med om olika bekymmer i familjen är du välkommen att kontakta Familjelinjen. Du kan vara anonym.

Familjelinjen når du på telefon 0321-59 56 49 vardagar mån-tors klockan 8.00-16.00, fredagar 8.00-15.00.

Övrig tid kommer du till telefonsvarare där du kan tala in ett meddelande så ringer vi upp så snart det finns möjlighet. Alternativt kan du skicka e-post, familjelinjen@ulricehamn.se.

Öppenvårdsenheten

Familjelinjen hör till öppenvårdsenheten på Ulricehamns kommun.

Kommunens öppenvårdsenhet arbetar med både råd och stöd och på uppdrag av socialsekreterare. Öppenvårdsenheten arbetar med beroende utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt. Det innebär att vi utgår från vem du är, vad du upplever att du behöver och vad du vill förändra. Du är experten på din livssituation, vi bidrar med erfarenhet och kunskap om beroende och förändringsarbete. Tillsammans tar vi reda på dina behov och utifrån det gör vi sedan ett upplägg för samtal och kontakt. Vi avvisar aldrig någon, om vi inte kan ge dig det stöd du behöver hänvisar vi dig vidare.

Kontakta öppenvårdsenheten på telefon 0321-59 56 88

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 februari 2015, senast ändrad den 13 november 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?