Brunnsbo/Fiskebacken

I samband med att reningsverket ska flyttas och att staden behöver utvecklas för fler bostäder, service och gemensamhetsytor har Ulricehamns kommun tagit fram ett planprogram för området Brunnsbo och Fiskebacken.

brunnsbo fiskebacken planprogram

Kommunen vill förmedla en helhetsbild av en möjlig stadsutveckling och därmed få goda förutsättningar för en optimal markanvändning. Målet är att markens användning i framtiden kan förändras från industriändamål till attraktiva stadsdelar med bostäder, handel, kontor och andra offentliga ändamål. När reningsverket har flyttat så ska platsen bli mer inbjudande för liv och rörelse i området och de kvaliteter som idag finns i området ska förstärkas i samband med detta. Planprogrammet ligger i linje med kommunens inriktning att flytta industriverksamheter från stadskärnan och att öka antalet bostäder i centrum. Ett planprogram syftar till att få en helhetsbild över ett område för att i senare skeden lägga grunden för kommande detaljplaner.

Planprogrammets avgränsning

Programområdet ligger centralt i stadens södra del och är cirka 9 hektar stort. Det avgränsas av Åsunden i väst, Fiskaregatan i norr, Storgatan i öster och Fahlmansgatan i söder. I området finns bland annat reningsverket och Bogesunds Väveri.

Detaljplanearbetet har påbörjats för kvarteret Fiskebacken. Samråd förväntas ske under fjärde kvartalet 2019.

 


Publicerat av Ulrika Emtervall den 9 juni 2017, senast ändrad den 14 oktober 2019 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?