Tillgänglighetsredogörelse Bibliotekswebb

Ulricehamns bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ulricehamn.se/bibliotek eller biblioteken.ulricehamn.se/web/pub som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du:

• skicka e-post till infodisk@ulricehamn,se
• ringa 0321-59 51 51

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Bibliotekets webbplats

Webbplatsen ulricehamn.se/bibliotek är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 • Vissa element på vår webb har för låg kontrast och kan därför vara svårt att uppfatta för dem med nedsatt synförmåga, exempelvis grå text på ljusa färgplattor.
 • Vissa knappar har idag låg kontrast.
 • Det kan finnas rubriker som inte är ordentligt uppmärkta.
 • Det kan finnas länkar som inte är korrekt och tydligt utskrivna.
 • Det finns Pdf-filer som ännu inte är helt tillgänglighetsanpassade.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.

Externa tjänsters tillgänglighet

Tjänster som har en egen tillgänglighetsredogörelse:

 • Elib E-bokskatalog
 • Landguiden
 • Global Grant
 • Cineasterna

Tjänster som saknar tillgänglighetsredogörelse men som sagt att detta är på gång:

 • Alex författarlexikon
 • Arkiv Digital
 • Pressreader

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning  av ww.ulricehamn.se/bibliotek.
Senaste bedömningen gjordes den 17 September.

Granskningsmetod

Myndigheten för digital förvaltning:
Testa din webbplats – https://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/

Redogörelsen uppdaterades senast den 24 september 2020.

Bibliotekets katalog

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta. (WCAG AA 1.3.5)
 • Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. (WCAG A 2.5.3)
 • Vissa delar har otillräcklig markering av tabfokus. (WCAG AA 2.4.7)
 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. (WCAG A 1.3.2)
 • Det saknas roller för vissa delar/funktioner på webbplatsen. (WCAG A 1.3.1)
 • Det går inte att navigera i alla delar av ”Mina sidor” via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
 • Innehållet har en bristfällig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten. (WCAG A 1.3.1, A 1.3.2)

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under Q2 2021.

Oskäligt betungande anpassning

www.ulricehamn.se/bibliotek åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under Q2 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.

Redogörelsen uppdaterades [22 september, 2020].

Webbplatsen ulricehamn.se/bibliotek är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 • Vissa element på vår webb har för låg kontrast och kan därför vara svårt att uppfatta för dem med nedsatt synförmåga, exempelvis grå text på ljusa färgplattor.
 • Vissa knappar har idag låg kontrast.
 • Det kan finnas rubriker som inte är ordentligt uppmärkta.
 • Det kan finnas länkar som inte är korrekt och tydligt utskrivna.
 • Det finns Pdf-filer som ännu inte är helt tillgänglighetsanpassade.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.

Externa tjänsters tillgänglighet

Tjänster som har en egen tillgänglighetsredogörelse:

 • Elib E-bokskatalog
 • Landguiden
 • Global Grant
 • Cineasterna

Tjänster som saknar tillgänglighetsredogörelse men som sagt att detta är på gång:

 • Alex författarlexikon
 • Arkiv Digital
 • Pressreader

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning  av ww.ulricehamn.se/bibliotek.
Senaste bedömningen gjordes den 17 September.

Granskningsmetod

Myndigheten för digital förvaltning:
Testa din webbplats – https://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/

Redogörelsen uppdaterades senast den 24 september 2020.

Publicerat av Anna-Karin Svensson den 22 september 2020, senast ändrad den 12 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?