Rådgivande funktioner

I Ulricehamns kommun tycker vi att det är viktigt att olika intressegrupper får möjlighet att göra sina röster hörda. De rådgivande funktionerna är grupper där representanter för olika intresseorganisationer träffas och diskuterar med kommunens politiker.

De rådgivande funktionerna är knutna till kommunstyrelsen. Det finns två stycken råd – ett för samverkan med pensionärsorganisationer och ett för samverkan med handikapporganisationer. Genom att träffas och prata om viktiga frågor tillför råden den kommunala verksamheten kunnande och erfarenhet.

Råden har möjlighet att säga vad de tycker om politiska ärenden som kan påverka förhållandena för äldre eller personer med funktionsnedsättning.

Kommunala rådet för funktionsnedsättning (KRF)

Det kommunala handikapprådet består av politiker och tjänstemän från Ulricehamns kommun och representanter från de lokala handikapporganisationerna.

Rådet diskuterar frågor som har betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Rådet består av sex deltagare från handikapporganisationerna. Från kommunen deltar biträdande kommunalråd och biträdande oppositionsråd samt en representant från sektor välfärd och en representant från sektor miljö‐ och samhällsbyggnad.

Rådet träffas fem gånger per år. Äldre protokoll finns på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Protokoll

Protokoll 6 december 2021 (pdf)
Protokoll 14 juni 2021 (pdf)
Protokoll 26 april 2021 (pdf)
Protokoll 8 februari 2021 (pdf)
Protokoll 7 december 2020 (pdf)
Protokoll 10 februari 2020 (pdf)
Protokoll 25 november 2019 (pdf)
Protokoll 30 september 2019 (pdf)
Protokoll 27 maj 2019 (pdf)
Protokoll 1 april 2019 (pdf)
Protokoll 4 februari (pdf)

Kommunala rådet för äldrefrågor (KRÄF)

Det kommunala pensionärsrådet består av politiker och tjänstemän från Ulricehamns kommun och representanter från de lokala pensionärsorganisationerna. Rådet diskuterar frågor som har betydelse för äldre personer i kommunen. Rådet består av 4 deltagare från pensionärsorganisationerna. Från kommunen deltar biträdande kommunalråd och biträdande oppositionsråd samt en representant från sektor välfärd och en representant från sektor miljö‐ och samhällsbyggnad. Rådet träffas 5 gånger per år. Äldre protokoll finns för påseende på Ulricehamns kommun, Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Protokoll

Protokoll 6 december 2021 (pdf)
Protokoll oktober 2021 (pdf)
Protokoll KRÄF 14 juni 2021
Protokoll 26 april 2021 (pdf)
Protokoll 8 februari 2021 (pdf)
Protokoll 10 februari 2020 (pdf)
Protokoll 25 november 2019 (pdf)
Protokoll 30 september 2019 (pdf)
Protokoll 27 maj 2019 (pdf)
Protokoll 1 april 2019 (pdf)
Protokoll 4 februari (pdf)

Det kommunala handikapprådet består av politiker och tjänstemän från Ulricehamns kommun och representanter från de lokala handikapporganisationerna.

Rådet diskuterar frågor som har betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Rådet består av sex deltagare från handikapporganisationerna. Från kommunen deltar biträdande kommunalråd och biträdande oppositionsråd samt en representant från sektor välfärd och en representant från sektor miljö‐ och samhällsbyggnad.

Rådet träffas fem gånger per år. Äldre protokoll finns på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Protokoll

Protokoll 6 december 2021 (pdf)
Protokoll 14 juni 2021 (pdf)
Protokoll 26 april 2021 (pdf)
Protokoll 8 februari 2021 (pdf)
Protokoll 7 december 2020 (pdf)
Protokoll 10 februari 2020 (pdf)
Protokoll 25 november 2019 (pdf)
Protokoll 30 september 2019 (pdf)
Protokoll 27 maj 2019 (pdf)
Protokoll 1 april 2019 (pdf)
Protokoll 4 februari (pdf)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 mars 2016, senast ändrad den 7 april 2022 av Anette Westerlund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?