Information till privata utförare av hemtjänst (LOV)

Är du intresserad av att arbeta med hemtjänst i Ulricehamns kommun? Här finns information om vilka krav som måste uppfyllas samt hur man ansöker.

Intresserade utförare måste välja inriktning och omfattning. Som inriktning kan man välja att arbeta med service eller med både service och omvårdnad (inklusive delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser). Med omfattning menas hur många timmar per månad utföraren kan erbjuda. Detta kallas även kapacitetstak.

Valfrihetswebben – information från Konkurrensverket

Ansökan

Företag som vill bli utförare inom hemtjänsten fyller i och skickar in någon av ansökningsblanketterna härunder:

Ansökan om att utföra hemtjänst – omvårdnad och service

Ansökan om att utföra hemtjänst – städinsatser

Ansökan tas emot och kontrolleras av kommunens upphandlingsenhet och skickas därefter till individ- och familjeomsorgen i Ulricehamns kommun.

Utföraren och representanter från individ- och familjeomsorg träffas och går igenom kriterier samt eventuella frågor, därefter meddelar kommunen sitt beslut.

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget innehåller uppdragsbeskrivning och de kvalitetskrav som kommunen ställer på utföraren.

Förfrågningsunderlag hemtjänst

Ansökan till inspektionen för vård och omsorg

Företag som vill bli utförare inom daglig verksamhet och dagverksamhet ska fylla i och skicka in en ansökningsblankett till inspektionen för vård och omsorg.

Ansökan om tillstånd att bedriva daglig verksamhet

Ickeval

Om brukaren inte vill eller kan välja utförare kommer han eller hon att tilldelas en utförare enligt ett turordningssystem.

Turordningslista för icke-val inom äldreomsorg 2018

Förändring i omfattning/kapacitetstak

Utföraren måste ange ett kapacitetstak, det vill säga hur många timmar per månad man kan erbjuda hjälp. För att göra en förändring i kapacitetstaket måste man anmäla detta på en speciell blankett:

Ansökan om förändring av kapacitetstak

Ersättningsnivåer och fakturahantering

Vilken ersättning får du som extern utförare från kommunen?
Varje månad skickar kommunen ut ett faktureringsunderlag till privata utförare inom äldreomsorgen. Företagen fakturerar sedan kommunen i enlighet med detta.

Fakturerings-och ersättningsnivåer hemtjänst 2019-2020

Hemtjänst räknesnurra 2019-2020

Förklaring räknesnurra 2020

Elektroniska fakturor

Vill du leverera elektroniska fakturor till Ulricehamns kommun? Du registrerar dig enkelt via webben.

Klicka här för att registrera dig för elektroniska fakturor

Omställningstid och avvikelser

Av olika anledningar kan det uppstå avvikelser, till exempel om brukaren vistas på sjukhus. Här finner du de avvikelserapporter som ska används beroende på insats. Du kan läsa mer om omställningstid och avvikelserapportering i förfrågningsunderlaget.

Avvikelserapport Personlig omvårdnad och service

Förklaring till avvikelserapport Personlig omvårdnad och service

Avvikelserapport Service inklusive städ

Redovisningsblankett för Service och Städinsatser

Kvalitetsuppföljning

Kommunen har det yttersta ansvaret för kvaliteten inom hemtjänsten och ska regelbundet följa upp detta.

Modell för kvalitetsgranskning av utförare

Kvalitetsuppföljning av utförare – Bilaga 1

Mål, policys och riktlinjer

Det finns flera riktlinjer och rutiner inom hälso- och sjukvård och social omsorg som alla utförare ska följa, även externa. Här kan du läsa några av dem:

Rutin handläggning LOV 

Rutin Teamträffar

Riktlinjer för hälso och sjukvård

Rutiner trygghetslarm

Synpunkter på vård och omsorg – klagomålshantering

Riktlinjer för social dokumentation

Rutin handläggning – LOV

Rutin Utredningstid

Information om sekretess, anmälan om missförhållanden och ekonomiska transaktioner – för påskrift

Registrering av utförda insatser

Utföraren som bedriver omvårdnad ska använda det system som kommunen tillhandahåller för registrering av utförda insatser. Utföraren är ansvarig för att registrera sina besök med tillhörande insatser. Detta sker idag med en så kallad smartphone av sorten Android eller via en av kommunens datorer. Kommunen tillhandahåller inte telefoner för detta ändamål. Kommunen ansvarar för att vid ett tillfälle utbilda utföraren i systemet.

Företag som vill bli utförare inom hemtjänsten fyller i och skickar in någon av ansökningsblanketterna härunder:

Ansökan om att utföra hemtjänst – omvårdnad och service

Ansökan om att utföra hemtjänst – städinsatser

Ansökan tas emot och kontrolleras av kommunens upphandlingsenhet och skickas därefter till individ- och familjeomsorgen i Ulricehamns kommun.

Utföraren och representanter från individ- och familjeomsorg träffas och går igenom kriterier samt eventuella frågor, därefter meddelar kommunen sitt beslut.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 maj 2015, senast ändrad den 10 februari 2020 av Anette Westerlund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?